Arbejdsgivernes planer under det rumænske formandskab

af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Samhørighed, en fælles europæisk værdi – dette er mottoet for det rumænske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union i første halvår af 2019. Arbejdsgivergruppen ser en vis synergi mellem det rumænske formandskabs prioriteter og sine egne politiske mål. Det er derfor, gruppen planlægger dette arrangement under formandskabet, med fokus på iværksætteri.

I april afholder Arbejdsgivergruppen en højniveaukonference om den europæiske iværksættermodel, der vil finde sted i Bukarest med støtte fra Rumæniens præsident i samarbejde med den rumænske arbejdsgiverorganisation. Arrangementet vil undersøge den fremtidige SMV-politik, herunder behovet for en ny vision og yderligere tiltag på både medlemsstats- og EU-niveau til støtte for iværksætteri og SMV'er. Arbejdsgiverne mener, at ved at fremme iværksætteri og SMV'ernes konkurrenceevne gennem en veludviklet, proaktiv og effektiv politik kan Europa blive stærkere og bedre i stand til at håndtere de udfordringer, kontinentet i dag står over for. (lj)