Et brexit uden aftale truer luftfartsindustrien og den kemiske industri både i Storbritannien og i EU

I en debat på højt niveau om brexits konsekvenser for luftfartsindustrien og den kemiske industri, der blev afholdt af Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) i EØSU's bygning, var talerne enige om, at Storbritannien fortsat bør være på linje med EU's love, og at REACH-forordningen er helt afgørende på det kemiske område. For så vidt angår luftfartsindustrien bør der indgås aftaler om gensidighed på de vigtigste områder, og den planlagte overgangsperiode bør forlænges til mindst fem år.

"Det er afgørende, at man finder løsninger baseret på gensidighed for de centrale sektorer", advarede Jan Pie, generalsekretær for den europæiske sammenslutning af luft-, rumfarts- og forsvarsindustrier (ASD), idet han efterlyste en længere overgangsperiode. Konsekvenserne af et brexit uden aftale vil først og fremmest berøre forsyningskæden, eftersom et "just in time"-leveringssystem forudsætter en smidig forsyningskæde. Komponenterne krydser ofte Den Engelske Kanal flere gange, inden produktet er endeligt samlet. En blokering, der vedrører blot en enkelt komponent, kan bringe hele forsyningskæden til standsning. Det samme gælder arbejdskraftens bevægelighed: specialister skal kunne bevæge sig hurtigt mellem Storbritannien og EU. Virksomhedernes vigtigste bekymring er divergenser mellem lovgivningen i EU og i Storbritannien.

En brexitaftale er også helt nødvendig for den kemiske industri, understregede Ian Cranshaw, chef for international handel i CIA (sammenslutningen af kemiske industrier). Med en omsætning på 18 mia. GBP, samt 150.000 direkte og 500.000 indirekte job, er den kemiske industri af helt afgørende betydning for Storbritannien. Hvad industrien først og fremmest har brug for, er forudsigelighed. Ian Cranshaw oplyste, at hans organisation havde foretaget en rundspørge blandt de virksomheder, den repræsenterer, og ikke en eneste virksomhed havde tilkendegivet, at brexit ville komme den til gavn.

"Den lære, vi kan drage af denne situation, er, at vi skal blive bedre til at formidle resultaterne af det indre marked og de mange fordele, som et EU-medlemsskab giver såvel industrien som borgerne", konkluderede CCMI's formand Lucie Studničná.

Spørgsmålet om, hvem der i sidste instans vil drage fordel af brexit, forblev ubesvaret. (sma)