Michel Barnier i EØSU: "Det værste for Europa er tavshed"

EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, deltog i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 540. plenarforsamling for at skitsere EU's synspunkter om brexitaftalen og mulige fremtidsscenarier.

EØSU's formand Luca Jahier lykønskede Michel Barnier for det udførte arbejde og understregede, at EØSU er stærkt engageret i sit samarbejde med det britiske civilsamfund: "EØSU er velforberedt på ethvert fremtidsscenarie og vil konsolidere sine forbindelser til sine britiske modparter."

Michel Barnier advarede om, at EU er nødt til at forberede sig på et scenarie uden en aftale. "Uanset resultatet, vil repræsentanter for det organiserede civilsamfund spille en afgørende rolle for at øge bevidstheden blandt borgerne", udtalte han.

Bagstopperordningen

EØSU's medlemmer opfordrede til en fast holdning om bagstopperordningen, som nogle henviste til som værende den næstbedste løsning for Nordirland, mens den bedste var at blive i EU.

Michel Barnier understregede, at det er hans ansvar at løse problemerne for EU. "Vi ønsker ikke at benytte bagstopperordningen. Det kan sammenlignes med din indboforsikring - du betaler til den, men du håber, du aldrig får brug for den." Det er UK, der ønsker at forlade EU, og det er brexit, der volder problemer for Irland og Nordirland. Bagstopperordningen drejer sig om personer, der har brug for sikkerhed. Endelig er grænsen til Irland også grænsen til 27 lande og grænsen til det indre marked. Derfor er det et europæisk spørgsmål

"Brexit har ingen merværdi", afsluttede Michel Barnier med at sige. "Men vi bør ikke forveksle konsekvenserne med erfaringerne fra brexit. Vi må heller ikke forveksle populisme med folkelige følelser. Det værste er tavshed. Vi er nødt til at give vores mening til kende. Vi er nødt til at tage hul på debatten. Vi har måske forskellige holdninger, men skal blive ved med at tale sammen, for populisterne udnytter tavsheden mod Europa. (sma)