Arbejdstagergruppen i EØSU glæder sig over aftale om balance mellem arbejdsliv og privatliv

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den 24. januar blev der mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne opnået aftale om et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv. "Denne aftale er et konkret skridt i retning af at gøre livet lettere for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner i Europa," sagde formand for Arbejdstagergruppen i EØSU.

Med sin udtalelse om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner
førte Arbejdstagergruppen an i EØSU's debat om styrkede rettigheder til arbejdstagere med omsorgsforpligtelser, idet fagforeningerne havde presset på for at få dette lovgivningsmæssige initiativ igennem som en integreret del af den europæiske sociale søjle med henblik på at skabe social fremgang for de europæiske borgere.

"Vi hilser denne aftale velkommen, da den sikrer fremskridt ved at indføre 10 dages fædreorlov omkring tidspunktet for et barns fødsel. Der er tale om betalt orlov på lige fod med sygeorlov for en far eller tilsvarende anden forælder. Herved opfyldes forslagets mål om øget involvering af fædre/partnere. Mødre og fædre har ret til forældreorlov med "tilstrækkelig" løn. For fagforeningerne var dette et vigtigt led i kampagnen for at sikre forældre en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Endvidere vil personer, der passer et sygt familiemedlem kunne tage fem dages plejeorlov," sagde Gaby Bischoff.

"Politiske tiltag, der sikrer balance mellem arbejdsliv og privatliv, vil sætte kvinder og mænd i stand til at træffe valg på lige vilkår," sagde ordføreren for udtalelsen, Erika Koller. "Aftalen er ikke nogen mirakelløsning, men den er i hvert fald et skridt i den rigtige retning." (ppr)