Samfund i ikke-storbyområder: civilsamfundsorganisationernes rolle i bekæmpelsen af populisme

Af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Ikke siden 1930'erne har populismen i EU været så udbredt som nu. I den forbindelse har Gruppen Diversitet Europa i EØSU gennemført en undersøgelse af Samfund uden for storbyområderne: civilsamfundsorganisationernes rolle i bekæmpelsen af populisme. Undersøgelsen er nu tilgængelig online.

Undersøgelsen kortlægger faktorer, der gør, at borgernes tyr til populisme, og den rolle, som civilsamfundsorganisationerne spiller i bekæmpelsen af populismen. Undersøgelsen kigger på 8 ikke-storbyområder, hvor populistiske kandidater har en høj stemmeandel, i fire forskellige lande. De to områder fra hvert land ligger hhv. over og under EU-gennemsnittet:

  • Klagenfurt-Villach og Niederösterreich-Süd (Østrig)
  • Drôme og Aisne (Frankrig)
  • Udine og Reggio di Calabria (Italien)
  • Płocki og Nowosądecki (Polen)

Økonomisk tilbagegang, social ustabilitet og et lavt uddannelsesniveau er betydelige faktorer, der forklarer den øgede støtte til populister i forskellige dele af EU. Der er imidlertid andre og vigtigere, indbyrdes forbundne faktorer. Reel eller formodet utryghed forstærkes dagligt af desinformation, og mange unge vælgere er tiltrukket af tanken om, at populistiske partier kan sikre positive forandringer i fastkørte og inkompetente politiske systemer.

Gruppen Diversitet Europa er overbevist om, at EØSU's medlemmer har et dobbelt ansvar: at intensivere indsatsen både på nationalt og europæisk niveau for at styrke netværk, forklare EU bedre og bringe EU tættere på borgerne. I sidste ende er beskyttelse og bevarelse af et liberalt demokrati en sag for alle! (cl)