Trods et stort potentiale kan det ikke tages for givet, at den foreslåede momsreform bliver vellykket

VAT tax reform

Et nyt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne skal indfri sit fulde potentiale og begrænse eventuelle negative følgevirkninger for det indre marked, siger EØSU i sin udtalelse om Kommissionens forslag. Et stærkere samarbejde mellem myndighederne og omfattende kommunikation vil være nøglen til en vellykket gennemførelse af forslaget.

EØSU betragter den foreslåede reform som et afgørende skridt for at kunne fuldføre overgangen til det endelige momssystem baseret på destinationsprincippet for beskatning af varer i B2B-forhold. Udvalget mener, at de nye rammer kan give virksomhederne reelle fordele.

"Reformen kan få positive virkninger for virksomhederne og deres vækst, men det kan ikke tages for givet, at den bliver vellykket", sagde ordføreren Krister Andersson. "Reglerne skal implementeres behørigt, og de nationale skattemyndigheder skal intensivere deres løbende samarbejde og samtidig lancere oplysningskampagner", forklarede han.

Mens reformen vil ændre beskatningen af B2B-handlen med varer, vil tjenesteydelser fortsat blive beskattet under en anden ordning. Da dette kan forventes at afstedkomme problemer, opfordrer EØSU til, at man undersøger, hvordan et system, der dækker begge områder, hurtigst muligt kan indføres.

"En fælles metode til beskatning af varer og tjenesteydelser vil føre til øget vækst og være mere effektiv til bekæmpelse af svig", sagde medordføreren Giuseppe Guerini.

EØSU fremsætter i sin udtalelse praktiske anbefalinger om, hvordan reformen kan implementeres, og anmoder Kommissionen om at præcisere de foreslåede bestemmelser om one-stop-shop og "godkendt afgiftspligtig person". Udvalget udtrykker bekymring over, at der skabes nye hindringer for SMV'er og nystartede virksomheder. Endelig anbefaler EØSU, at der investeres tilstrækkeligt i IT-hardware-/-softwareaktiver, så der kan udvikles en solid og pålidelig one-stop-shop-ordning. (jk)