Opbygning af resiliens skal være en topprioritet for euroområdet i 2019

Javier Doz Orrit

I 2019 bliver det af allerstørste vigtighed, at resiliensen i euroområdets økonomier og arbejdsmarkeder styrkes, i betragtning af de nuværende økonomiske prognoser, siger EØSU med henvisning til Kommissionens henstillinger om den økonomiske politik i euroområdet i 2019.

En styrket resiliens er nødvendig for, at medlemsstaterne kan afbøde fremtidige chok med begrænsede økonomiske og sociale omkostninger. I dette øjemed skal ØMU'en uddybes gennem en fuldførelse af bankunionen, en forøgelse af EU's egne indtægter og indførelse af en makroøkonomisk stabiliseringsfunktion for euroområdet, samt en faktisk gennemførelse af den sociale søjle.

EØSU's udtalelse efterlyser endvidere effektive foranstaltninger for at reducere de uforholdsmæssigt store overskud, ved at de offentlige investeringer og lønningerne øges betydeligt i lande med overskud. På mellemlang sigt bør reallønsvæksten være på linje med den faktiske produktivitetsvækst og inflationen.

Det vil ikke være tilrådeligt at anmode medlemsstater med store offentlige underskud eller negativt eller neutralt outputgab om at opbygge finansielle stødpuder ved hjælp af en stram finanspolitisk kurs. Dette ville sandsynligvis fastholde den lave vækst i de pågældende lande uden at bidrage til at mindske deres offentlige gæld i forhold til BNP.

EØSU gør endvidere opmærksom på det akutte behov for retningslinjer og foranstaltninger for at fremme offentlige investeringer og lette private investeringer. Ved gennemførelsen af EU's finanspolitiske regler bør den såkaldte gyldne regel tages i betragtning.

Politikændringer bør ikke gennemføres på bekostning af indtægter til finansiering af sociale investeringer og de sociale beskyttelsessystemer, ligesom det ikke må indebære lavere sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder. Man bør sideløbende forfølge målsætningen om opadgående konvergens for økonomiske og sociale standarder.

Endelig opfordrer EØSU medlemsstaterne til at arbejde for hurtigt at overvinde de resterende uenigheder om disse spørgsmål. (jk)