EØSU støtter oprettelsen af et europæisk center for cybersikkerhed

EØSU støtter Kommissionens initiativ til oprettelse af et industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og et netværk af nationale koordinationscentre. Formålet er at understøtte EU's indsats for at udvikle teknologiske og industrielle cybersikkerhedskapaciteter og øge konkurrenceevnen for Unionens cybersikkerhedsindustri.

I en udtalelse, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i januar og var udarbejdet af Antonio Longo og Alberto Mazzola, understreger EØSU, at Kommissionens forslag er nyttigt for fastlæggelsen af en industriel strategi for cybersikkerhed og har strategisk betydning for at opnå solid og vidtrækkende digital autonomi. Disse faktorer er nødvendige for at styrke de europæiske forsvarsmekanismer over for den igangværende cyberkrig, der risikerer at gå ud over de politiske, økonomiske og sociale systemer.

"Vores samfund som helhed er berørt. På bare ti år har vi oplevet en eksponentiel stigning i antallet af cyberangreb overalt i verden fra 800.000 til 8 millioner", påpegede Antonio Longo. "Vi støtter Kommissionens initiativ, der sigter mod at oprette et kompetencecenter til koordinering af de nationale centre og fungere som et referencepunkt for cybersikkerhedsmiljøet", sagde han.

Et offentligt-privat partnerskab for cybersikkerhed udgør en hjørnesten i strategien. "Vi går ind for at udvide partnerskabet, så det kommer til at omfatte industrien, på grundlag af en robust indsats på videnskabs- og investeringsfronten. Vi anbefaler en trepartstilgang, hvor Kommissionen, medlemsstaterne og virksomhederne inddrages," tilføjede Alberto Mazzola. "Vi er også nødt til at lade døren stå åben for virksomheder uden for EU, som er villige til at opfylde EU's betingelser for at deltage," sagde han afslutningsvis. (mp)