Kognitive mindretal kan bidrage til at afhjælpe misforholdet mellem udbudte og efterspurgte færdigheder på fremtidens arbejdsmarked

EØSU's TEN-sektion havde

Hugo Horiot, forfatter til bogen Autisme, j'accuse! og selv autist, pegede på "de mange nicheområder, hvor visse meget tekniske færdigheder er nødvendige, men vanskelige at finde frem til, fordi systemet afviser den kognitive gruppe, som besidder de pågældende færdigheder," og understregede, at "vi må tilskynde virksomheder og institutioner til at indføre andre rekrutterings- og evalueringsmetoder end de standardmodeller, der er baseret på sociale færdigheder."

Ifølge en række skøn vil ca. 65 % af nutidens skoleelever få til opgave at varetage job, som endnu ikke eksisterer, og det vil blive stadig vanskeligere for virksomheder at finde personer med de nødvendige færdigheder. Udnyttelse af de kognitive mindretals potentiale vil ikke kun sikre et afgørende bidrag til vores samfund, men vil også give mulighed for, at personer med en anden form for intelligens kan blive integreret i samfundet. "En samfundsgruppe uden nogen som helst fremtidsudsigter ville få lejlighed til at bidrage til vores samfund på en innovativ måde," sagde Hugo Horiot.

Det er altafgørende at erkende, at mennesker supplerer hinanden og kan bidrage til samfundet på mange forskellige måder. "Vi er alle forskellige," sagde TEN-sektionens formand, Pierre Jean Coulon. "Der er imidlertid på den ene side forskelle, som anses for at være acceptable, fordi de ikke generer eller påvirker nogen, og på den anden side forskelle, som vi ikke accepterer. Sådan forholder det sig med neurodiversitet," konkluderede han. (mp)