EØSU efterlyser juridisk anerkendelse af filantropiske aktiviteter i EU

Bidrag fra filantropiske kilder i Europa beløber sig til næsten 90 mia. EUR om året, men til forskel fra kommercielle virksomheder kan hverken filantropiske fonde eller private donorer nyde godt af fordelene ved det europæiske indre marked, hvilket gør det vanskeligt for dem at sprede deres velgørenhedsarbejde på tværs af grænserne.

Filantropiske aktiviteter i Europa har nu grebet om sig og kunne anvendes til at supplere de finansielle midler på mange områder, hvor der mangler offentlig støtte, fremgik det af høringen Europæisk filantropi: et uudnyttet potentiale, som blev afholdt af EØSU den 16. januar.

Høringen samlede en række filantropiske organisationer og enkeltpersoner, hvis synspunkter vil udgøre værdifuldt input til en udtalelse om europæisk filantropi, som EØSU er i færd med at udarbejde på anmodning af det rumænske rådsformandskab.

"Vi vil opfordre til, at der oprettes en retlig ramme for etablering af filantropiske aktiviteter, som giver filantropiske organisationer samme status som kommercielle virksomheder," sagde ordfører for udtalelsen Petru Dandea.

Der findes næsten 150.000 almennyttige fonde i Europa med finansielle forpligtelser på 87 mia. EUR, hvilket er mere end budgetindtægterne for hele 15 medlemsstater.

EØSU vil desuden anføre, at filantropiske aktiviteter bør være gennemsigtige og klart definerede, og at filantropi på ingen måder bør erstatte offentlige velfærdssystemer eller lette skatteunddragelse. (ll)