Civilsamfundet ønsker at overvåge EU's frihandelsaftaler mere nøje

EØSU vedtog på sin plenarforsamling i januar en udtalelse om styrkelse af de interne rådgivende gruppers rolle i forbindelse med overvågningen af de frihandelsaftaler, som Den Europæiske Union har undertegnet. De interne rådgivende grupper er allerede ansvarlige for at overvåge gennemførelsen af frihandelsaftaler på områderne bæredygtig udvikling og arbejdsstandarder, men EØSU ønsker at udvide denne overvågningsrolle til at omfatte alle aspekter af aftalerne, herunder de centrale handelsbestemmelser.

EØSU finder det helt afgørende, at civilsamfundet involveres i alle former for aftaler, ikke alene af hensyn til overvågningen, men også til opnåelsen af dets strategiske ambitioner. Dette bør ske via et fælles civilsamfundsorgan, der omfatter begge parter af aftalen. Alberto Mazzola, ordfører for udtalelsen, påpegede, at "EU i dag oplever et voksende behov for konstruktiv dialog med civilsamfundet om handel, hvilket CETA- og TTIP-aftalerne vidner om, og de interne rådgivende grupper er en glimrende måde at bevidstgøre borgerne om handelsspørgsmål".

Denne styrkelse af de interne rådgivende gruppers rolle bør følges op af yderligere bestemmelser vedrørende de nuværende og fremtidige interne rådgivende gruppers funktion. De interne rådgivende grupper bør desuden sikre en afbalanceret repræsentation af civilsamfundets interesser og have mulighed for at inddrage og høre eksterne interessenter.

Der findes i dag otte aktive interne rådgivende grupper med 27 EØSU-medlemmer. Der forventes at blive oprettet yderligere fem inden 2021, og flere kan følge i fremtiden. EØSU forventer, at udgifterne til dets deltagelse i de interne rådgivende grupper vil blive fordoblet i løbet af de næste tre år og tredoblet for at dække de frihandelsaftaler, som der i øjeblikket forhandles om. (dgf)