EØSU presser på for en reform af WTO i tråd med EU's værdier

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin plenarforsamling den 24. januar en udtalelse, hvori det efterlyser en ambitiøs reform af Verdenshandelsorganisationen (WTO) for at overvinde den nuværende krise og samtidig fremhæve EU's værdier og ledende rolle inden for bæredygtighed.

WTO er den internationale organisation, der beskæftiger sig med reglerne for handel mellem lande. Dette arbejde er dog blevet vanskeliggjort af den seneste udvikling i den internationale handel. Som ordføreren for EØSU's udtalelse Emmanuelle Butaud-Stubbs har påpeget, skal de foreslåede reformer være i overensstemmelse med EU's værdier og den rolle, som Unionen kan spille på verdensmarkedet, og knytte investeringer sammen med udvikling.

Udtalelsen indholder forslag om at sikre den fortsatte funktion af appelinstansen i WTO's tvistbilæggelsesorgan ved at udvide de nuværende dommeres embedsperiode som en midlertidig løsning på den nuværende situation, øge antallet af dommere fra syv til ni og gøre det muligt at ansætte uafhængige dommere på fuld tid.

Karl Brauner, vicegeneraldirektør for WTO, deltog i debatten på EØSU's plenarforsamling og bekræftede vigtigheden af at holde appelinstansen operationel: "Hvis den ophører med at fungere, vil de internationale handelsregler ikke længere kunne håndhæves. I så fald ville retsstatsprincippet blive afløst af ad hoc-aftaler, og magt ville komme til at betyde mere end lovlighed".

EØSU foreslår desuden yderligere tiltag inden for databeskyttelse, standarder for fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljønormer i landbrugsproduktionen. I udtalelsen slås der i øvrigt til lyd for større inddragelse af civilsamfundet i WTO's arbejde, bl.a. gennem det offentlige WTO-forum, i form af en afbalanceret og repræsentativ forsamling af sociale og økonomiske interessenter fra samtlige sektorer og interesseområder. (dgf)