Tilgængelige sprog:

Leder

En bedre balance giver et bedre EU

Kære læser

Mange europæiske lande har enten fejret 100-året for kvindernes stemmeret i de seneste år eller vil gøre det i nær fremtid. Da kvinderne endelig vandt retten til at stemme, var det en sejr grundlagt på lange, opslidende og ind imellem blodige kampe, udkæmpet af generationer af kvinder, som kom før os. Hvilken bedre måde at fejre dette afgørende øjeblik i vores historie end at udøve denne ret i fællesskab?

Vigtige datoer

Kort fortalt

"Civilsamfundet for rEUnaissance". Hvilket Europa ønsker vi os efter valget til Europa-Parlamentet?

EØSU's formand Luca Jahier inviterer til arrangementet Civilsamfundet for rEUnaissance, som afholdes den 21. februar. Under debatterne vil det organiserede civilsamfund få mulighed for at komme til orde, og EU's institutioner vil fortælle om deres forventninger og ønsker og dele deres vision for Europa efter valget til Europa-Parlamentet.

Elever i forskellige dele af Europa modtager EØSU-medlemmer som forberedelse til Dit Europa, din mening!

Valget til Europa-Parlamentet i 2019

I løbet af hele februar besøger medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg treogtredive skoler for at forberede dem på Dit Europa, din mening, dvs. den ungdomsplenarforsamling, der nu for tiende gang løber af stablen i Bruxelles under sloganet "#YEYSturns10: Stem på fremtiden!"

EØSU-nyt

Michel Barnier i EØSU: "Det værste for Europa er tavshed"

EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, deltog i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 540. plenarforsamling for at skitsere EU's synspunkter om brexitaftalen og mulige fremtidsscenarier.

Et brexit uden aftale truer luftfartsindustrien og den kemiske industri både i Storbritannien og i EU

I en debat på højt niveau om brexits konsekvenser for luftfartsindustrien og den kemiske industri, der blev afholdt af Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) i EØSU's bygning, var talerne enige om, at Storbritannien fortsat bør være på linje med EU's love, og at REACH-forordningen er helt afgørende på det kemiske område. For så vidt angår luftfartsindustrien bør der indgås aftaler om gensidighed på de vigtigste områder, og den planlagte overgangsperiode bør forlænges til mindst fem år.

EØSU efterlyser juridisk anerkendelse af filantropiske aktiviteter i EU

Bidrag fra filantropiske kilder i Europa beløber sig til næsten 90 mia. EUR om året, men til forskel fra kommercielle virksomheder kan hverken filantropiske fonde eller private donorer nyde godt af fordelene ved det europæiske indre marked, hvilket gør det vanskeligt for dem at sprede deres velgørenhedsarbejde på tværs af grænserne.

EØSU presser på for en reform af WTO i tråd med EU's værdier

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin plenarforsamling den 24. januar en udtalelse, hvori det efterlyser en ambitiøs reform af Verdenshandelsorganisationen (WTO) for at overvinde den nuværende krise og samtidig fremhæve EU's værdier og ledende rolle inden for bæredygtighed.

Civilsamfundet ønsker at overvåge EU's frihandelsaftaler mere nøje

EØSU vedtog på sin plenarforsamling i januar en udtalelse om styrkelse af de interne rådgivende gruppers rolle i forbindelse med overvågningen af de frihandelsaftaler, som Den Europæiske Union har undertegnet. De interne rådgivende grupper er allerede ansvarlige for at overvåge gennemførelsen af frihandelsaftaler på områderne bæredygtig udvikling og arbejdsstandarder, men EØSU ønsker at udvide denne overvågningsrolle til at omfatte alle aspekter af aftalerne, herunder de centrale handelsbestemmelser.

EØSU-debat med det rumænske formandskab: borgerne skal igen kunne se meningen med EU

Inden for rammerne af EØSU's plenarforsamling i januar blev der afholdt en debat med den rumænske premierminister, Vasilica‑Viorica Dăncilă, om det rumænske EU-formandskabs prioriteter for første halvår af 2019. EØSU's formand, Luca Jahier, understregede, hvor vigtigt det er her op til valget til Europa-Parlamentet at genskabe de europæiske borgeres tillid til politik.

Kognitive mindretal kan bidrage til at afhjælpe misforholdet mellem udbudte og efterspurgte færdigheder på fremtidens arbejdsmarked

Emnet for et seminar afholdt af EØSU's TEN-sektion i januar var, hvordan man udnytter potentialet hos de såkaldte "kognitive mindretal" – personer med højtfungerende autisme, hyperaktivitet, ordblindhed, dyspraxi – for at imødekomme efterspørgslen efter visse tekniske færdigheder, som der er mangel på, og derved også hjælpe disse personer med at blive integreret i samfundet.

EØSU støtter oprettelsen af et europæisk center for cybersikkerhed

EØSU støtter Kommissionens initiativ til oprettelse af et industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og et netværk af nationale koordinationscentre. Formålet er at understøtte EU's indsats for at udvikle teknologiske og industrielle cybersikkerhedskapaciteter og øge konkurrenceevnen for Unionens cybersikkerhedsindustri.

Opbygning af resiliens skal være en topprioritet for euroområdet i 2019

Javier Doz Orrit

I 2019 bliver det af allerstørste vigtighed, at resiliensen i euroområdets økonomier og arbejdsmarkeder styrkes, i betragtning af de nuværende økonomiske prognoser, siger EØSU med henvisning til Kommissionens henstillinger om den økonomiske politik i euroområdet i 2019.

Trods et stort potentiale kan det ikke tages for givet, at den foreslåede momsreform bliver vellykket

VAT tax reform

Et nyt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne skal indfri sit fulde potentiale og begrænse eventuelle negative følgevirkninger for det indre marked, siger EØSU i sin udtalelse om Kommissionens forslag. Et stærkere samarbejde mellem myndighederne og omfattende kommunikation vil være nøglen til en vellykket gennemførelse af forslaget.

 

EØSU-høring: opfordring til global løsning for beskatning i den digitale økonomi

En effektiv global løsning for skattevirksomheder i den digitale økonomi med det formål at forhindre yderligere ensidige tiltag og sikre bæredygtig vækst, investeringer, skattesikkerhed og -retfærdighed – alt dette efterlyste de internationale skatteeksperter og repræsentanter for civilsamfundet på en høring arrangeret af EØSU den 29. januar.

Et Kreativt Europa 2021-2027: EØSU ønsker et øget budget og særlig promovering under Horisont 2020

Den kreative sektor i Europa har et stort potentiale, men har brug for mere støtte for at kunne udvikle sig fuldt ud og blive en seriøs konkurrencedygtig aktør på verdensmarkedet. Andre brancher, herunder tekstil-, turist-, bil-, bygnings- og sundhedssektoren, kunne også få gavn af en ambitiøs kulturel og kreativ sektor.

Tid til at bryde sorgens tavshed på den internationale mindedag for holocaust

af Luca Jahier

Vi kan næppe være fattede i vores sorg, nu hvor vi forbereder os på at markere den internationale mindedag for holocaust. I stedet for at forholde os tavse i ensomhedens dybe sorg, har vi lyst til at råbe.

Nyt fra grupperne

Arbejdsgivernes planer under det rumænske formandskab

af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Samhørighed, en fælles europæisk værdi – dette er mottoet for det rumænske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union i første halvår af 2019. Arbejdsgivergruppen ser en vis synergi mellem det rumænske formandskabs prioriteter og sine egne politiske mål. Det er derfor, gruppen planlægger dette arrangement under formandskabet, med fokus på iværksætteri.

Arbejdstagergruppen i EØSU glæder sig over aftale om balance mellem arbejdsliv og privatliv

Den 24. januar blev der mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne opnået aftale om et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv. "Denne aftale er et konkret skridt i retning af at gøre livet lettere for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner i Europa," sagde formand for Arbejdstagergruppen i EØSU.

Samfund i ikke-storbyområder: civilsamfundsorganisationernes rolle i bekæmpelsen af populisme

Af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Ikke siden 1930'erne har populismen i EU været så udbredt som nu. I den forbindelse har Gruppen Diversitet Europa i EØSU gennemført en undersøgelse af Samfund i ikke-storbyområder: civilsamfundsorganisationernes rolle i bekæmpelsen af populisme. Undersøgelsen er nu tilgængelig online.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Kulturarrangementer i EØSU: Hvad er der på programmet?

EØSU organiserer kulturelle arrangementer for at få flere til at deltage i de debatter, der er kernen i udvalgets arbejde, for at fremhæve den europæiske dimension af en kunstners arbejde eller for at kaste lys på mindre kendte europæiske kunstnere, som fortjener at blive opdaget uden for deres hjemland. 2019-programmet har noget for enhver smag.