Landene i det vestlige Balkan har brug for en tydelig køreplan for medlemskab af EU

Dette var hovedbudskabet fra den offentlige høring om økonomisk og social samhørighed og europæisk integration af det vestlige Balkan, som blev afholdt af EØSU i Bruxelles.

"Vi hilser med stor tilfredshed, at det bulgarske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union har valgt Vestbalkan som en af sine prioriteter og har anmodet EØSU om at udarbejde en udtalelse om emnet", sagde Ionut Sibian, formand for EØSU's studiegruppe om Økonomisk og social samhørighed og europæisk integration af det vestlige Balkan. Andrej Zorko, ordfører for EØSU's udtalelse, pointerede, at regionen er yderst kompleks, og at der er behov for mere regionalt samarbejde og en bedre inddragelse af civilsamfundet i den europæiske integrationsproces. "Vestbalkan skal være en af EU's prioriteter i de kommende år for at sikre politisk stabilitet i regionen", understregede Dimitris Dimitriadis, medordfører.

Repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, tænketanke, EU-institutioner og forskningsverdenen var enige om, at det vil være en langsigtet proces at opnå økonomisk konvergens af Vestbalkan, og pegede på høj arbejdsløshed, lav produktivitet, kompetencekløften og svag konkurrenceevne som nogle af de problemer, landene i regionen kæmper med. "Nepotisme er fortsat udbredt", sagde Peter Sanfey, vicedirektør i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. Deltagerne var enige om, at der allerede eksisterer forskellige instrumenter og programmer i regionen til håndtering af visse af disse problemer, men at en utvetydig udsigt til EU-medlemskab ville virke som en katalysator, der kunne fremskynde reformerne. De fremhævede endvidere det afgørende vigtige i at inddrage arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne fra regionen mere formelt i den europæiske integrationsproces. (sg)