EU's menneskerettigheds- og civilsamfundsorganisationer rapporterer om flere vanskeligheder i forbindelse med deres arbejde

Fredag den 19. januar var EØSU sammen med sin kontaktgruppe vært for lanceringen af en rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), som advarer om, at civilsamfundet får stadig mindre råderum til at kæmpe for overholdelsen af menneskerettighederne i EU.

Rapporten "Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU" fremhæver nogle foruroligende vanskeligheder, som EU's civilsamfundsorganisationer stadig oftere støder på, når de udfører deres arbejde. Vanskelighederne er groft inddelt i flere kategorier:

  • juridiske begrænsninger, der varierer fra vanskeligheder med at oprette en organisation til vanskeligheder vedrørende foreningsfrihed, frihed til at deltage i fredelige forsamlinger samt ytrings- og informationsfrihed
  • hindringer, der blokerer adgangen til ressourcer, navnlig strukturel og langsigtet finansiering
  • stigmatisering og forsøg på at bringe organisationerne i miskredit samt fysiske og verbale angreb på aktivister i stedet for et beskyttet miljø, hvor de kan udføre deres aktiviteter
  • vanskeligheder med at påvirke lovgivning og politikudformning positivt som legitime aktører.

Rapporten konkluderer, at der med henblik på at yde omfattende støtte til beskyttelse, fremme og fuld udøvelse af menneskerettighederne er et presserende behov for at gennemføre alle forslag fra FRA og andre EU-organer som f.eks. EØSU i praksis og for at styrke effektiviteten af CSO'er i EU. (mr)