Formand Georges Dassis deltager i Europa-Parlamentets Silver Rose Award-overrækkelse

Formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), Georges Dassis, deltog den 23. januar i den 15. Silver Rose Awards-overrækkelse, som blev afholdt i Europa-Parlamentet af SOLIDAR i samarbejde med Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet og De Europæiske Socialdemokraters Parti.

Georges Dassis, hvis formandskab har været kendetegnet ved en udvikling hen mod et Europa, der i højere grad er bygget på solidaritet, udtrykte både sin egen personlige støtte og EØSU's støtte til SOLIDAR's indsats for at skabe et mere retfærdigt Europa: "Solidaritet var en af de grundlæggende værdier ved Den Europæiske Unions begyndelse og skal fortsat være en del af det europæiske projekt."

SOLIDAR er et europæisk netværk bestående af mere end 60 civilsamfundsorganisationer fra 27 forskellige lande, som arbejder for at fremme social retfærdighed i Europa og i resten af verden. Netværket har afholdt Silver Rose Awards siden 2000 med det formål at fremhæve civilsamfundsorganisationers og enkeltpersoners indsats i form af projekter og initiativer med henblik på at skabe en mere retfærdig og mere solidarisk verden.