EØSU opfordrer Kommissionen til at præcisere de foreslåede kriterier for indberetning af grænseoverskridende skatteordninger

Tax justice

I sin udtalelse om afskrækkende foranstaltninger mod skatteundgåelse og -unddragelse opfordrer EØSU Kommissionen til at definere den foreslåede indberetningspligt vedrørende grænseoverskridende skatteordninger og -transaktioner mere præcist for at undgå en subjektiv fortolkning fra skatteydernes og skattemyndighedernes side, som kan føre til overdreven indberetning og administrative byrder.

Kommissionens nye direktiv indeholder en forpligtelse for mellemmænd – enheder, virksomheder og fagfolk, der rådgiver skatteydere om skatteplanlægning – og i visse tilfælde skatteyderne selv til at indberette skatteordninger, som henhører under fire standardtyper af indberetningspligtige aktiviteter, til deres skattemyndigheder. Oplysningerne vil blive udvekslet automatisk blandt de nationale skattemyndigheder.

"De foreslåede kriterier er defineret for bredt", fremførte ordfører Victor Alistar (Gruppen Andre Interesser, RO). Han tilføjede, at "Kommissionen ved revisionen af kriterierne bør skabe en balance mellem retssikkerhed og fleksibilitet for at sikre, at de virkelig har afskrækkende virkning, og at indberetningspligten kan overholdes."

EØSU opfordrer desuden Kommissionen til at uddybe, hvordan direktivet finder anvendelse på den digitale økonomi, og til at sikre direktivets proportionalitet ved at holde de administrative omkostninger nede for alle virksomheder.

Udvalget bifalder den foreslåede logistiske og tekniske støtte til gennemførelsen af de respektive redskaber i medlemsstaterne samt målet om at øge gennemsigtigheden af mellemmændenes aktiviteter ved hjælp af de foreslåede foranstaltninger.

"Indberetningspligten vil afholde mellemmændene fra at tilbyde aggressive skatteplanlægningsordninger. Mekanismen vil skabe retfærdighed på skatteområdet samt bidrage til fair konkurrence og stabile skatteindtægter for medlemsstaterne", fremførte medordfører Petru Sorin Dandea (Arbejdstagergruppen, RO). (jk)