Civilsamfundet i EU: fremtidige scenarier for 2030 – Gruppen Andre Interesser afholder et ekstraordinært møde

Ved Gruppen Andre Interesser i EØSU

Efter februar-plenarforsamlingens anden dag afholder Gruppe III et ekstraordinært møde om "Civilsamfundet i EU: fremtidige scenarier for 2030" i EØSU's hovedbygning (JDE62).

På mødet vil der blive fremlagt en undersøgelse med titlen "Den fremtidige udvikling af civilsamfundet i Den Europæiske Union frem mod 2030", som blev iværksat i samarbejde med Kontaktgruppen. Undersøgelsen blev bestilt af EØSU hos CNVOS (Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs (Slovenien)) og ENNA (European Network of National Civil Society Associations).

Undersøgelsen er baseret på en dokumentationsundersøgelse af nylige analyser og studier, interviews og rundspørger og ser nærmere på civilsamfundsorganisationernes nuværende situation på nationalt niveau og EU-niveau. Undersøgelsen har til formål at kaste lys over civilsamfundsorganisationernes vigtigste udfordringer og finde ud af, hvordan disse kan tackles. Den opstiller fem scenarier omkring de vigtigste drivkræfter for udvikling og indeholder en lang række specifikke anbefalinger og konklusioner.

EØSU-medlemmer og repræsentanter for civilsamfundets organisationer i EU vil deltage i arrangementet, som ledes af Daniela Vincenti, chefredaktør hos EURACTIV. Blandt talerne vil være Ramón Luis Valcárcel Siso, Europa-Parlamentets næstformand med ansvar for forbindelserne til EØSU og RU, Paweł Świeboda, stedfortrædende chef for Kommissionens Europæiske Center for Politisk Strategi, EØSU's gruppeformænd og fremtrædende repræsentanter for den akademiske verden. (ih)