"Made in Europe" skal have de samme vilkår som konkurrenter på det europæiske marked

Protektionisme er ikke en mulighed for Europa. På den anden side kan EU ikke tillade, at dets indre marked oversvømmes af produkter, som overtræder Unionens sociale og miljømæssige standarder og skader dens industri. Sådan lyder EØSU's advarsel i en rapport om en samlet industripolitik i EU, som blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i januar.

Europa vil gerne gå forrest med et godt eksempel med en fremstillingsindustri, som beskytter arbejdstagernes rettigheder, bevarer miljøet og investerer i innovation. Alt dette koster dog, hvilket afspejles i priserne på EU's produkter. For at sikre industrien retfærdige handelsbetingelser er EU nødt til at sørge for, at de produkter der indføres på EU-markedet fra andre dele af verden, overholder de samme regler. Dette var hovedbudskabet i EØSU's udtalelse om En samlet tilgang til industripolitik i EU.

"Europa har ikke råd til at være naiv. Overkapacitet, ulovlig statsstøtte og andre former for illoyal konkurrence bør tackles af europæisk lovgivning, samtidig med at man overholder WTO’s regler", sagde udtalelsens ordfører Gonçalo Lobo Xavier (Arbejdsgivergruppen, PT).

Redskaberne til bekæmpelse af denne form for praksis bør stå på EU's dagsorden. EU's antidumpingforanstaltninger er nødt til at være hurtigere og mere fleksible, og de bør konstant overvåges.

Sammenlignet med globale aktører såsom Kina, Indien og Korea, som har været yderst aktive, når det gælder udviklingen af deres industripolitik, har Europa ingen sammenhængende langsigtet strategi for sin industri, understregede EØSU.

Der er behov for en konsekvent industriel handlingsplan med bindende mål, tidsplaner og instrumenter, der kan tackle de fire største udfordringer i de næste 10 år, nemlig digitalisering, klimaforandringer, globalisering og demografiske ændringer.

Det er også nødvendigt at tilbageflytte i det mindste nogle af EU's industrisektorer.

Udtalelsen blev udarbejdet på anmodning af det bulgarske rådsformandskab. (dm)