Et finanspolitisk bidrag er afgørende for en videreførelse af euroområdets økonomiske genopretning i 2018

EØSU er uenig med Kommissionens forslag om en generelt neutral finanspolitisk kurs og går i stedet ind for en moderat positiv finanspolitisk kurs på omkring 0,5 % af BNP. I udtalelsen om Den økonomiske politik i euroområdet 2018 fastslår udvalget, at budgetindsatsen primært bør løftes af lande med overskud på betalingsbalancens løbende poster og finanspolitisk råderum.

I lyset af den fortsat skrøbelige, ufuldstændige og atypiske økonomiske genopretning i euroområdet samt de bebudede ændringer i ECB's pengepolitik efterlyser EØSU finanspolitikker, som understøtter pengepolitikkerne. Andre EØSU-anbefalinger vedrører lave investeringsniveauer, overskuddet på betalingsbalancens løbende poster og en betydelig nedgang på arbejdsmarkedet med mere.

"Finanspolitiske stimuli koncentreret om offentlige investeringer vil på kort sigt føre til en øget efterspørgsel og på lang sigt også udvide vækstpotentialet og derved løse spørgsmålet om den offentlige gælds bæredygtighed", sagde ordføreren, Javier Doz Orrit (Arbejdstagergruppen, ES).

Offentlige investeringer skal ikke kun være rettet mod infrastrukturer, men også mod sociale investeringer, og den hjemlige efterspørgsel bør fremmes navnlig gennem lønstigninger.

"Med hensyn til anvendelsen af de finanspolitiske regler anbefaler vi, at offentlige udgifter til investeringer holdes ude af beregningerne. Dette vil bidrage til en mere inklusiv vækst og konvergens i opadgående retning", sagde Javier Doz Orrit.

EØSU bifalder Kommissionens politiske målsætninger – bæredygtig og inklusiv vækst, modstandsdygtighed og konvergens – samt dens prioriteter med hensyn til strukturelle reformer og mener, at reformerne bør styrke produktiviteten og støtte skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet og nedbringelsen af fattigdommen. Udvalget opfordrer til, at der træffes effektive foranstaltninger for at bekæmpe den skadelige erosion af de offentlige budgetter, og bakker op om de nødvendige tiltag for en uddybning af ØMU'en. (jk)