EØSU hører civilsamfundet om cybersikkerhed

EØSU opfordrer EU og medlemsstaterne til at vedtage en model for cybersikkerhed på europæisk niveau, styrke mandatet for EU's Agentur for Cybersikkerhed og endelig etablere en effektiv europæisk certificeringsordning for onlinetjenester og -produkter.

Dette er hovedkonklusionerne fra den offentlige høring om forordningen om cybersikkerhed, som blev afholdt i Bruxelles den 9. januar 2018, og de vil indgå i EØSU's udtalelse, der er under udarbejdelse af Alberto Mazzola og Antonio Longo fra Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN).

EØSU støtter bredt cybersikkerhedspakken, der fremgår af Kommissionens forslag, som blev forelagt Rådet i september 2017, og fremhæver følgende foranstaltninger:

  • En europæisk model for cybersikkerhed

Begrebet cybersikkerhed er blevet udbredt på verdensplan. Der er tale om en global udfordring, idet angrebene kan finde sted hvor som helst og tager sigte på enkeltpersoner, civilsamfundsorganisationer, sociale systemer og økonomiske sektorer i alle medlemsstater. Derfor opfordrer EØSU EU til at træffe de nødvendige foranstaltninger og nå til enighed om en europæisk model for modstandsdygtighed over for sådanne angreb.

  • Et stærkere EU-agentur for cybersikkerhed

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) er et ekspertisecenter for cybersikkerhed i Europa, som på nuværende tidspunkt er beliggende i Grækenland. EØSU mener, at det bør udvikles, gøres permanent og tildeles flere ressourcer. Det bør fokusere på digital forvaltning og forsyningspligtydelser (e-sundhed) samt forebyggelse og bekæmpelse af identitetstyveri og internetsvindel.

  • En europæisk cybersikkerhedscertificering

For at sikre et højt sikkerhedsniveau anbefaler EØSU, at der på europæisk niveau fastlægges en EU-ramme for cybersikkerhedscertificering baseret på cybersikkerheds- og IKT-standarder, der defineres i fællesskab. Onlinetjenester og -produkter vil således kunne certificeres gennem en egentlig mærkningsordning med henblik på at øge forbrugernes tillid. (mp)