EØSU er vært ved lanceringen af Kommissionens værktøjskasse, der skal rådgive medlemsstaterne om EU-støtte til integration af migranter

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Kommissionen arrangerede i januar måned i fællesskab lanceringen af Kommissionens nye værktøjskasse, der skal hjælpe medlemsstaterne med at styrke integrationen af folk med indvandrerbaggrund ved at gøre mere effektivt og koordineret brug af tilgængelige EU-støtteinstrumenter.

Værktøjskassen indeholder praktiske anbefalinger til nationale og regionale finansieringsmyndigheder om, hvordan man bedst vælger og kombinerer de forskellige tilgængelige EU-fonde i den nuværende budgetperiode for 2014-2020.

Målet er at fremme social inklusion af mere end 20 mio. tredjelandsstatsborgere, der bor lovligt i EU, men som stadig konfronteres med et væld af problemer og diskrimination.

Ved arrangementet kom det frem, at hele 40 % af disse mennesker er truet af fattigdom, mens 18 % er arbejdsløse og 19 % går tidligt ud af skolen, hvilket svarer til ca. det dobbelte af gennemsnittet i EU.

"EU bør udvise medmenneskelighed og solidaritet. Indvandrere må ikke betragtes som en byrde. Hvis de bliver ordentligt integreret, vil de være en stor velsignelse, ikke blot for vores økonomier, men også for vores samfund som helhed," udtalte EØSU's formand Georges Dassis. (ll)

På billedet: Corina Crețu, kommissær med ansvar for regionalpolitik, Cristian Pîrvulescu, EØSU-medlem, og Georges Dassis, EØSU's formand