EØSU bakker fuldt ud op om det første bulgarske EU-formandskabs prioriteter

"Formandskabets succes afhænger ikke af landets størrelse, men derimod af den politiske vilje til at presse på for at få gennemført politikker, der er afgørende for Europas fremtid," sagde EØSU's formand Georges Dassis i sin velkomsttale til Bulgariens viceminister for beskæftigelses- og socialpolitik Zornitsa Roussinova ved EØSU's plenarforsamling i januar. Zornitsa Roussinova præsenterede EØSU-medlemmerne for det bulgarske formandskabs fire prioriteter:

  • Europas fremtid og unge
  • Det europæiske perspektiv og konnektivitet for Vestbalkan
  • Sikkerhed og stabilitet i et stærkt og forenet Europa
  • Den digitale økonomi og digitale færdigheder i fremtiden.

Hun skitserede desuden de vigtigste emner, som det bulgarske formandskab vil fokusere på i løbet af de næste seks måneder, når det gælder social- og arbejdsmarkedspolitik:

  • Fremtidens arbejde
  • Styrkelse af Europas sociale dimension
  • Politikker for udvikling i den tidlige barndom
  • Lige rettigheder for handicappede.

"Vi ser frem til at læse de sonderende udtalelser, som EØSU vil fremlægge som svar på vores anmodninger," sagde Zornitsa Roussinova. (sg)

På billedet: Zornitsa Roussinova, Bulgariens viceminister for beskæftigelses- og socialpolitik, og Georges Dassis, EØSU's formand