Vinderen af andenpræmien, Strajk Kobiet, er en græsrodsbevægelse, der opstod i Polen i 2016 som en reaktion på regeringens forsøg på at afskaffe kvinders abortrettigheder. Siden da er bevægelsen vokset i hele landet og har ført an i en række aktiviteter med stor deltagelse af kvinder fra små og mellemstore polske byer. Marta Lempart fra Strajk Kobiet fremfører sine tanker om denne bevægelses afgørende betydning i Polen, som det ser ud i dag.
EØSU info: Hvad betyder det for dig og din organisation at modtage denne pris?

Marta Lempart: Vi føler os synlige. Kvinder, der udfører det hårdeste aktivistarbejde, hvor der ikke er nogen TV-kameraer, ingen store medier, ingen kunstneriske fotografier, ingen anerkendelse udover det forfærdelige had både på nettet og andre steder, almindelige kvinder – lærere, sælgere, mødre, sygeplejersker, chefer og chauffører, som udgør den forandring, de ønsker – i små og mellemstore byer i Polen, er endelig synlige og værdsatte – for den høje pris, de betaler, for deres mod samt for deres idéer, bestræbelser og resultater. I den internationale kontekst anerkendes kvinder og mænd, der ikke søger berømmelse – men som fortjener at blive set, hørt og støttet til trods for, at de kommer fra byer, der ikke er hovedstæder – fra mindre byers postnumre.
Det betyder også, at det er slut med den storbyfeminisme, der forekommer i det etablerede samfundssystem samt blandt privilegerede og akademiske kvinder. Nu fører almindelige kvinder an – kvinder, som har været holdt tavse, er blevet ignoreret og set ned på som "ikke tilstrækkeligt gode/uddannede/forberedte/accepterede" til at være feminister, kvinder der hver dag tager kampen op, fordi de om nogen ved, at det er en kamp om liv eller død.
 

Hvilket råd vil I give til andre organisationer, der ønsker at skabe resultater med lignende aktiviteter og programmer?
1. Undgå bestyrelser – opret helpdeske til at koordinere og virke for projekter. Sørg for, at der under ingen omstændigheder oprettes og gennemtvinges projekter ovenfra og ned – undgå topstyring og etabler et solidt støttenetværk. Accepter, at der skal være 100 % beslutningsbeføjelse, når der er 100 % ansvar for resultatet. Tilbyd finansiering og støtte på alle tænkelige måder til alt, der også kun delvist passer ind i din organisatoriske vision – forvent ikke og undlad at insistere på, at idéer, synspunkter og tiltag matcher 100 %. Tro på, hvad folk siger, hvordan de har det, og hvad de laver.
2. Hvis du respekterer og opmuntrer til lokal aktivisme som omdrejningspunkt, uanset hvad du beskæftiger dig med, vil dette aktivt medvirke til at bekæmpe ignorance fra mediernes side og arrogance over for lokal aktivisme, som sædvanligvis er usynlig og ignoreres af de nationale medieforetagender. Stop med at tilrettelægge jeres møder, workshopper og konferencer i jeres hovedstad.
3. Anvend almindelig sprogbrug.
4. Vær taknemlig for dit personlige privilegium og tænk på det i fem minutter hver morgen. Brug det derpå til at støtte folk i det, de gør. Støt hver dag mindst én person, som du ikke er enig med, hvad angår strategier, metoder og tiltag. Sørg for, at mindretallets stemme i din organisation og dem, der hver gang afholder sig fra at stemme, altid bliver hørt. Folk kan ikke tvinges til at gå selv den mest fornuftige og effektive vej – de har brug for frihed til at vælge og gå deres egen vej. Det er sådan, vi alle opnår resultater.
5. Vær venlig. Acceptér tingene som de er.

Hvordan vil I anvende disse midler til at hjælpe lokalområdet yderligere?
Finansieringen vil blive anvendt til aktivt at forebygge og bekæmpe burnout blandt aktivisterne (anti-burnout-fond). De fleste af kvinderne i Strajk Kobiet er under statsligt og socialt pres (politiefterforskninger, retsforfølgelser), mange chikaneres og mobbes på nettet, har problemer på arbejdet eller problemer med at holde deres virksomheder oven vande, og deres børn og familier påvirkes også. Presset og det store engagement går ud over deres mentale sundhed og generelle sundhedstilstand.
En del af finansieringen vil også blive brugt til at vende tilbage til bevægelsens rødder. Vi har planer om at tage kontakt til alle dem, der organiserede den første strejke og ikke længere er engageret i bevægelsen af forskellige årsager – enten på grund af deres personlige situation eller fordi de har sluttet sig til andre organisationer eller haft personlige konflikter – og arrangere et nationalt træf i anledning af fireårsdagen for strejken (3. oktober 2020).

Polen har en lang tradition for feministisk aktivisme og var et af de første lande i Europa, der gav kvinder valgret. Polen er imidlertid også påvirket af konservative synspunkter. Hvad betyder prisen for dig på den baggrund?
Den er en stor støtte for den indledende del af kampen samt modstanden mod højreekstremistisk populisme og religiøse fanatikere – for det er kvinderne, der aktivt bekæmper denne internationalt organiserede bølge af "ny verdensorden", der er fjendtligt indstillet over for kvinder og mennesker, modtager betydelig støtte, og som regeringer og internationale institutioner tilsyneladende ikke ved, hvad de skal stille op med. Polen fungerede i 2016 som forsøgsområde for religiøse ekstremister med idéen om et totalt forbud mod abort. De mistede kampen, det er en kendsgerning. De forventede meget begrænset eller ingen modstand, men kvinderne kæmpede imod under de vanskelige vilkår, som er en realitet hver dag.