Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Som talerør for det europæiske civilsamfund støtter og anerkender EØSU det værdifulde arbejde, der gøres af EU's mange forskellige civilsamfundsorganisationer, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, som hver eneste dag og på hver deres måde stræber efter at gøre vores Union til et bedre sted.

En gang om året uddeler EØSU en særlig pris for at fejre og hylde det europæiske civilsamfunds særlige resultater på et givet område efter omhyggeligt at have udvalgt et tema, som dækker en betydelig del af udvalgets arbejde. I år blev civilsamfundsprisen uddelt for 11. gang, og jeg er meget glad for og stolt over at kunne sige, at vi valgte at uddele den til arbejdet for at højne kvinders indflydelse og status og fremme ligestilling mellem kønnene.

Kort fortalt

Se overrækkelsen af civilsamfundsprisen 2019

Gense højdepunkterne fra prisoverrækkelsen!

Brochure om civilsamfundsprisen

EØSU har udgivet en brochure, der bekriver de fem vinderprojekter og giver baggrundsinformation om civilsamfundsprisen.

Civilsamfundsprisen 2019 i medierne

EØSU-nyt

Den italienske organisation "Toponomastica femminile" vinder EØSU's civilsamfundspris 2019 om ligestilling mellem kønnene

Den 12. december uddelte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) priser til fem civilsamfundsorganisationer, som kæmper for lige muligheder for mænd og kvinder, skaber opmærksomhed om kvinders potentiale og præstationer og bidrager til at styrke kvinders indflydelse i samfundet og økonomien i Europa. Prisen på 50.000 EUR blev delt mellem de fem vinderprojekter. Den italienske organisation "Toponomastica femminile", som arbejder for udbredelsen af kvindelige stednavne, vandt førsteprisen på 14.000 EUR. Derefter fulgte i rækkefølge: Strajk Kobiet (polske kvinders strejke), den bulgarske sammenslutning NAIA med sit eventyrprojekt, den finske sammenslutning af software- og e-virksomheder og dets program for kvindelige kodere (#mimmitkoodaa) og belgiske Brussels Binder, som hver modtog 9.000 EUR.

Med vindernes egne ord

Hvad betyder et navn?: bekæmpelse af kønsskævheden gennem navngivning

Den italienske organisation Toponomastica femminile, vinder af førsteprisen, arbejder på at bekæmpe kønsskævheden ved at navngive steder, særligt veje, pladser og parker i byerne, efter indflydelsesrige kvinder. Maria Pia Ercolini mener, at denne symbolske anerkendelse af deres samfundsbidrag kan hjælpe med at sikre, at kvinder får deres retmæssige plads i samfundet.

Strajk Kobiet (polske kvinder strejker): kvinder i små byer kæmper for kvinders rettigheder

Vinderen af andenpræmien, Strajk Kobiet, er en græsrodsbevægelse, der opstod i Polen i 2016 som en reaktion på regeringens forsøg på at afskaffe kvinders abortrettigheder. Siden da er bevægelsen vokset i hele landet og har ført an i en række aktiviteter med stor deltagelse af kvinder fra små og mellemstore polske byer. Marta Lempart fra Strajk Kobiet fremfører sine tanker om denne bevægelses afgørende betydning i Polen, som det ser ud i dag.

 

NAIA: "Vold i hjemmet er et socialt og ikke et privat problem"

Den bulgarske sammenslutning NAIA, som er vinder af tredjeprisen, har kæmpet mod vold i hjemmet i små, ugunstigt stillede samfund i 20 år og kører et program for social bistand til mennesker, der lever under kummerlige forhold. NAIA fokuserer – som Svetla Sivcheva fortæller under dette interview – på forebyggelse ved i samarbejde med mindre børn at undersøge, hvordan man kan gøre op med og bekæmpe sociale stereotyper, så de kan få udvidet deres horisont og nå deres fulde potentiale.

#mimmitkoodaa: infiltrering af kønsopdelingens højborg, IT-branchen

At få flere kvinder til at forstå software – det er den vigtigste opgave for den finske sammenslutning af software- og e-virksomheder (Ohjelmisto- ja e-business ry), der vandt den fjerde udgave af prisen. De afholder gratis hands-on workshops for kvinder uden kodningserfaring for at hjælpe dem til at udfolde deres potentiale i IT-branchen. Rasmus Roiha og Milja Köpsi fortæller her om filosofien bag #mimmitkoodaa og om, hvordan organisationen planlægger at bruge pengene.

The Brussels Binder: nye ansigter i debatpanelerne i Bruxelles

Bruxelles er hvert år vært for en lang række debatter. To ud af tre deltagere i disse paneler er mænd. Men der er masser af kvinder, som kan byde ind med både ekspertise og diversitet i disse EU-debatter. Kernen i projektet The Brussels Binders strategi for at komme denne ubalance til livs har været at opbygge en platform, der kan fungere som knudepunkt for både kvindelige eksperter og panelarrangører, som søger talere. EØSU info har talt med Juliane Schmidt om projektets overordnede strategi for at skabe kønsbalance i debatpanelerne i Bruxelles.