Aria Nuova: kulturarv for social inklusion

Gennem sit Ecomuseo-projekt hjælper kooperativet Aria Nuova personer med mentale handicap til at opleve kulturarven og understreger samtidig, at retten til kultur er universel. Ved at hjælpe disse personer med at få adgang til kulturarvssteder og senere med at udtrykke deres æstetiske oplevelser i deltagelsesbaserede laboratorier mindsker initiativet deres følelse af isolation. Prisen sender et vigtigt signal om inklusion og solidaritet, både til civilsamfundet i almindelighed og til handicapmiljøet i særdeleshed, siger Vincenzo Griffo fra Aria Nuova.

EØSU info: Hvad betyder det for dig og din organisation at modtage denne pris?

Aria Nuova: Prisen er højdepunktet i en proces, som vi tror rigtig meget på. Det er en proces, som har givet os mulighed for at prøve nye innovative former for revalidering af brugere af psykiatriske tjenester og sikre, at de har adgang til og kan deltage i kulturelle og æstetiske aktiviteter, som spiller en vital rolle i den enkeltes personlige udvikling.

Hvilket råd vil I give til andre organisationer, der ønsker at skabe resultater gennem lignende aktiviteter og programmer?

Vores råd til andre organisationer ville være at opmuntre alle former for projekter, som forsøger at skabe offentlig opmærksomhed, så alle kan påskønne værdien af en kulturarv, der er helt igennem inklusiv.

Hvordan vil I anvende disse midler til at hjælpe lokalområdet yderligere?

Vi er stolte over den anerkendelse, vi har opnået, og vi vil bruge midlerne til at øge antallet af projekter og initiativer i tilknytning til Ecomuseo-projektet. Det er vores hensigt at bringe flere psykiatriske revalideringscentre ind i folden, og det endelige mål er at sikre, at den samlede offentlighed er opmærksom på betydningen af, at kulturarven gøres mere tilgængelig.

I Italien er den sociale beskyttelse af handicappede blev skåret ned med 10 mio. EUR i løbet af to år (2018-2019), og "Dopo di noi"-loven ("hvad sker der efter os"), som yder social beskyttelse fra det øjeblik, hvor familien ikke længere er der og kan tage sig af et handicappet familiemedlem, synes kun at fungere i fire regioner. Hvad betyder prisen for dig på den baggrund?

Den anerkendelse, der er blevet os til del med EØSU's pris, får endnu større betydning, hvis vi ser på den italienske lovgivning, som stadig ikke tager tilstrækkeligt hensyn til personer med handicap, og som lader meget tilbage at ønske, når det gælder om at beskytte disse mennesker. Et lovgivningsmæssigt tomrum af denne art er så meget desto mere uacceptabelt, når man tænker på den nuværende sociale situation – ikke mindst de seneste år – som skriger på, at institutionerne er mere opmærksomme på behov, som tydeligt kan defineres som grundlæggende menneskerettigheder, og som indgår i Italiens forfatning og fremhæves i EU's lovgivning.

At der er tale om en så prestigefyldt pris, viser, at der bliver stadig større opmærksomhed om et område – psykiske problemer – som endnu i høj grad er stigmatiseret, og det sender et vigtigt signal om inklusion og solidaritet, både til civilsamfundet i almindelighed og til handicapmiljøet i særdeleshed. Ved at fungere som katalysator for os, så vi kan fortsætte med nyskabende aktiviteter, der har til formål at inkludere andre former for bistand, giver prisen et billede af et land, som kæmper for solidaritet og inklusion, og er en klar støtte til Den Europæiske Unions værdier.