Balkans Beyond Borders: frisættelse af ungdommens kreative kraft for at hele krigens ar

Ved at bringe unge fra hele Balkan sammen om at udveksle deres kulturer gennem sin filmfestival søger Balkans Beyond Borders at overvinde regionens turbulente fortid. For hvis noget skal ændres, så skal det ændres af – og til fordel for – unge mennesker, siger Veroniki Krikoni fra BBB.

EØSU info: Hvad betyder det for dig og din organisation at modtage denne pris?

BBB: "Balkans Beyond Borders" fejrer sit 10-års jubilæum i 2019, og denne pris vil ud over at være et solidt afsæt for vores arbejde også have en symbolsk karakter. At være blandt vinderne af EØSU's pris udgør en anerkendelse af vores arbejde gennem 10 år. Prisen vil give festivallen det skub, den behøver for at kunne udvide indsatsen, udbrede målsætningen og styrke synligheden, så vi kan nå ud til en større målgruppe forskellige steder i Europa, såvel fysisk gennem kulturelle arrangementer som elektronisk via vores webplatform, idet vi hele tiden styrker dialogen ved hjælp af kunsten. Endvidere vil det gøre det muligt for os at integrere BBB-fællesskabet, tilbyde særlige masterclass'er om innovative emner og teknikker og tilvejebringe en konkret platform, der kan bidrage til etableringen af et fælles europæisk rum med fælles europæiske værdier, identiteter og arv.

Hvilket råd vil I give til andre organisationer, der ønsker at skabe resultater gennem lignende aktiviteter og programmer?

Vores råd ville falde i to dele: på den ene side skal du holde ved og arbejde metodisk, og samtidig er det meget vigtigt at være åben. Sammen er vi stærkere. Prøv at finde partnere, der passer ind i dine visioner og målsætninger, og som kan tilbyde supplerende færdigheder og hjælpe dig med at fuldende dit værk.

Hvordan vil I anvende disse midler til at hjælpe målgruppen yderligere?

Vores organisation fokuserer på ideen om udveksling, ligesom det er tilfældet for temaet for dette års festival. Udveksle ideer, udveksle kultur, udveksle ressourcer med enhver, der har et behov. Så disse midler vil gøre det muligt for os at dele vores drøm om et bedre Europa mere effektivt og med flere mennesker, med endnu større fokus på de unge. Vi må nemlig ikke glemme, at hvis noget skal ændres, så skal det ændres af (og til fordel for) unge mennesker.

"Balkans Beyond Borders" har fokus på de unge, men hvad med de ældre generationer, hvor krigens sår har efterladt dybere ar? Tror du, at denne tilgang også kan bruges på dem?

Dette er en udfordring, vi må se i øjnene. De unge er Europas fremtid, mens de ældre har oplevet krigens sår. Men hvis vi skaber muligheder for, at de unge kan give deres mening til kende, føle sig frie til at skabe og nyitalesætte deres fortid, kan dette få en merværdi også for de ældre generationer. Mottoet for det europæiske år for kulturarv er "når fortiden møder fremtiden". Dette er præcis, hvad vi prøver at gøre ved at bygge bro mellem forskellige perioder og ved at gøre en indsats for de ældre generationer med afsæt i de unges kraft.