Safe Passage: bevarelse af menneskerettighedskulturen

Den britiske organisation, der arbejder intenst for at kunne tilbyde flygtningebørn sikre og lovlige ruter til Storbritannien, vil anvende præmiebeløbet til at nå sit mål om at genbosætte 10.000 børn i løbet af de næste 10 år, forklarer Charlotte Morris, organisationens kommunikations- og udviklingschef, til EØSU info.

EØSU info: Hvad betyder det for dig og din organisation at modtage denne pris?

Safe Passage: Prisen repræsenterer vores stærke vilje til at sætte menneskers værdighed og menneskerettigheder i centrum for vores arbejde. Der er tale om værdier, som vi ved er fælles for folk i hele Europa, og på trods af usikkerheden om, hvad fremtiden vil bringe, ændres disse værdier ikke.

Hvilket råd vil I give til andre organisationer, der ønsker at skabe resultater gennem lignende aktiviteter og programmer?

I Safe Passage er vi fast besluttede på at åbne sikre og lovlige ruter for flygtninge. Vores team og partnere har en "bare få det gjort"-indstilling. Her hjælper det også at være en lille organisation.

Hvordan vil I anvende disse midler til at hjælpe målgruppen yderligere?

Prisen vil hjælpe os med at fortsætte vores kampagne for at skaffe flere flygtningebørn adgang til sikker passage. Det drejer sig om:

FOR DET FØRSTE at forsvare den ret, flygtningebørn i Europa har til at blive genforenet med deres familier i Storbritannien både nu og efter brexit.

FOR DET ANDET at fortsætte vores arbejde med sikre et tilsagn fra den britiske regering om at genbosætte 10.000 flygtningebørn i løbet af de næste 10 år.

FOR DET TREDJE at føre en kampagne for at skabe en mere positiv holdning i befolkningen til, at Storbritannien tilbyder beskyttelse til flygtninge, samt skabe en positiv holdningsændring i hele Europa.

Hvordan kommer brexit til at påvirke jeres arbejde?

Vi har truffet foranstaltninger til, at brexit ikke kommer til at påvirke vores arbejde. Vi har opnået en ændring af brexit-udtrædelsesretsakten, som sikrer, at flygtningebørn fortsat kan blive genforenet med deres familier i Storbritannien efter brexit. Vi vil også fortsætte med at genforene flygtninge med deres familier i hele Europa.