"Discovering hands" fra Tyskland vinder førstepræmien i EØSU's civilsamfundspris 2017

Discovering hands

Initiativer fra Grækenland, Belgien, Italien og Spanien tildeles de øvrige præmier

Det tyske projekt Discovering hands, hvor blinde og svagsynede kvinder lærer at bruge deres ekstremt veludviklede følesans til at blive bedre til at opdage brystkræft på et tidligt stadie, blev tildelt 14.000 EUR. De fire andre initiativer fra Grækenland, Belgien, Italien og Spanien vandt hver 9.000 EUR.

De fem vinderprojekter viser, hvad NGO'er i hele Europa gør for at hjælpe nogle af de mest sårbare og ugunstigt stillede samfundsgrupper ind på arbejdsmarkedet. De viser hver især, hvor vigtig en rolle græsrodsorganisationer spiller i forbindelse med at gøre arbejdsmarkedet mere inklusivt og motivere folk i alle aldre med forskellig baggrund til at komme i arbejde eller starte egen virksomhed.

"Det er mig en stor fornøjelse og ære at overrække denne pris til vinderne. Jeg vil ikke alene ønske dem tillykke, men også sende en velfortjent hyldest til alle de mennesker og civilsamfundsorganisationer, der med deres hårde arbejde og vilje til at gøre andre menneskers liv bedre, udgør et eksempel for os alle," sagde EØSU’s formand Georges Dassis.

REvive Greece hjælper flygtninge, asylansøgere og migranter med at blive integreret i deres værtslande ved at lære dem computerprogrammering og sætte dem i forbindelse med unge europæiske iværksættere. DUO for a JOB fra Belgien er et mentorprogram på tværs af generationer og kulturer, som udbyder 6-måneders gratis, skræddersyet hjælp til unge arbejdssøgende migranter. Denne hjælp gives af personer over 50 år med erhvervserfaring inden for samme område som migranterne. Det italienske projekt Progetto Quid, der drives af Cooperativa Sociale Quid, er et bæredygtigt tøjmærke, der hjælper sårbare og ugunstigt stillede grupper, såsom asylansøgere og ofre for slaveri, prostitution og vold i hjemmet, til at komme ind på arbejdsmarkedet. Projektet Laundry ID fra Spanien, der er udviklet af Institute of Robotics for Dependency (IRD), sigter mod at skabe arbejdspladser til personer med nedsat funktionsevne på vaskerier, der ved hjælp af teknologi er udformet og tilpasset deres behov.

De fem vindere blev udvalgt fra en liste med over 100 projekter. Det store antal ansøgninger til EØSU's civilsamfundspris 2017 vidner om, at arbejdsløshed fortsat er et reelt problem i Europa, hvor hver tiende borger er arbejdsløs, og hver fjerde borger trues af enten fattigdom eller social udstødelse. (sg)