DUO for a JOB: Det er på høje tid at handle, så alle kan finde deres retmæssige plads i vores samfund gennem arbejde

Duo for a job_1

I de europæiske byer er der stadig et skarpt skel mellem personer med indvandrerbaggrund og de lokale, når det gælder adgang til arbejdsmarkedet, siger Emmanuelle Ghislain, som er kommunikations- og fundraisingskoordinator hos det belgiske DUO for a JOB, og meddeler, at præmiebeløbet skal bruges til at åbne en ny afdeling i Paris.

EØSU info: Fortæl, hvad det betyder for dig og din organisation at modtage denne pris?

DUO for a JOB: Europas byer bliver mere og mere mangfoldige, globale og multikulturelle. Men indtil videre er beskæftigelsespotentialet hos personer med indvandrerbaggrund ikke blevet udnyttet. Der er stadig stor forskel på disse borgeres og de lokales adgang til arbejdsmarkedet. Dette er et frygteligt ressourcespild.

Det er på høje tid at bygge en lysere fremtid ved at gøre en indsats for at sikre, at alle kan finde deres retmæssige plads, især gennem arbejde.

At modtage EØSU-prisen bekræfter os i, at vores arbejde er i overensstemmelse med en global tendens i retning af lige muligheder. For os er det både en ære og en fantastisk mulighed at mødes og tale med andre initiativgrupper, så vi sammen kan bygge et mere omfavnende Europa.

Hvilket råd vil du give til andre organisationer, der ønsker at se resultater af lignende aktiviteter og programmer? 

Vi er af den overbevisning, at mentorprogrammer på tværs af generationer og kulturer er et afgørende redskab til at skabe erhvervsmæssig integration og styrke social samhørighed.

For at gøre det mere effektivt mener vi, at vi bør anse det som en kerneaktivitet og udvikle en struktureret tilgang med en stærk støtteramme (uddannelse, håndbog, vejledning, osv.). Derefter skal vi skabe partnerskaber og samarbejde med andre organisationer, der specialiserer sig i komplementære områder, og med andre interessenter såsom virksomheder og offentlige instanser, så vi kan skabe et effektivt støttenetværk.

Medmenneskelig professionalisme kombineret med en høj standard for modtagelse og opmærksomhed på relationer mellem mentees og mentorer er også nogle af de vigtige elementer, der skal til for at gøre denne slags projekt til en succes.

Hvordan vil I bruge disse specifikke midler til at bidrage yderligere til lokalsamfundet?

Helt specifikt vil prisen, vi har modtaget i dag, umiddelbart blive investeret i at optimere vores program, både hvad kvalitet og antallet af støttemodtagere angår, hovedsagelig ved at åbne nye afdelinger i andre europæiske byer, f.eks. Paris (hvor vi stadig er i gang med aktivt at søge partnerskaber og støtte).