Rumæniens EU-formandskab: samhørighed som en europæisk værdi

Rumænien har formandskabet for Rådet i første halvår af 2019, hvor en række vigtige sager er på EU-dagsordenen: debatten om Europas fremtid, som kulminerer på topmødet i Sibiu, den nye flerårige finansielle ramme (FFR), brexit og - sidst men bestemt ikke mindst - valget til Europa-Parlamentet.

Derudover skal rumænske eksperter færdiggøre forhandlingerne om en lang række lovgivningssager, der for øjeblikket er under behandling i Europa-Parlamentet og Rådet, så alle uafsluttede sager kan lukkes, inden det nuværende mandat udløber. Dette skal ske på rekordtid, da parlamentet fra den 18. april holder pause frem til efter valget.

Mottoet for det rumænske formandskab er "Samhørighed, en fælles europæisk værdi".

Det rumænske formandskabs prioriteter – som blev fastlagt efter en bred offentlig høring – er følgende:

  • Et Europa med konvergens: vækst, samhørighed, konkurrenceevne og konnektivitet
  • Et mere sikkert Europa
  • Europa, en stærk global aktør
  • Et Europa med fælles værdier

EØSU kommer til at bidrage til formandskabets arbejde og debatter med en række udtalelser. Formandskabet er især interesseret i at få input fra og høre, hvad civilsamfundet mener om følgende emner:

  • EU's fremtid: fordele for europæerne og respekt for europæiske værdier
  • Socialøkonomiske virksomheders bidrag til et mere demokratisk Europa med større sammenhængskraft
  • Udnyttelse af potentialet i europæisk filantropi
  • Gevinsterne ved at øge borgernes viden om Den Europæiske Union
  • Samhørighedspolitikkens fremtid
  • Hvordan makroregioner og tværnationale klynger er med til at fremme økonomisk konvergens og konkurrenceevne

Disse emner viser Rumæniens intention om at sætte mennesker i centrum for formandskabet, og som en bro mellem EU-institutionerne og civilsamfundet glæder EØSU sig helt bestemt over dette valg. (ad)