#COP24: EØSU's formand, Luca Jahier, opfordrer til en ny EU-klimastyring

Ikkestatslige og subnationale aktører har hidtil spillet en afgørende rolle i klimaindsatsen, men de står ofte over for uoverstigelige hindringer. På COP 24-klimakonferencen i Katowice, Polen, den 2.-14. december 2018, understregede EØSU's formand, Luca Jahier, at det haster med at tackle klimaændringerne, og at Europa er nødt til at anvende en ny mekanisme for bæredygtighed, som omfatter forvaltning med deltagelse af flere forskellige interessenter.

"Når vi ser, hvor vi befinder os i dag," sagde Luca Jahier, "og det stærke misforhold mellem det akutte behov for at handle nu og den træghed, eller i nogle tilfælde endog de tilbageskridt, der kendetegner regeringerne, forstår vi, hvor vigtigt det er, at andre påtager sig en lederrolle og viser den stærke vilje og det enorme potentiale, der kendetegner bottom-up-bevægelsen."

EØSU's formand udsendte et klart budskab på COP 24-konferencen ved at fremhæve, hvor tvingende nødvendigt det er med en hurtig klimaindsats: "Enten investerer vi i konkrete tiltag, eller også bliver konsekvenserne alvorlige. Det vil være for sent at redde vores planet og vores fremtidige generationer. Vi er nødt til at inddrage civilsamfundet. Vi skal handle nu, og det skal gå stærkt! " (mp)