Uden migranter vil Europas økonomiske og sociale model være i fare, siger EØSU.

Den 13. december vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) en initiativudtalelse om omkostningerne ved manglende indvandring og manglende integration. Den fokuserer på, hvordan indvandring og migranters integration har indflydelse på dagligdagen i de europæiske samfund.

"Lad os ændre fortællingen om migration i EU ved at anvende argumenter, der er i overensstemmelse med virkeligheden", sagde Pavel Trantina, udtalelsens ordfører. Han insisterer på, at myter bedst kommes til livs ved hjælp af faktabaseret viden.

Ifølge udtalelsen vil et Europa uden indvandring betyde faldende landbrugsproduktion, kollaps af industrier, spændinger på jobmarkedet, uholdbare pensions- og sundhedssystemer, øget affolkning af landdistrikter og udhuling af den sociale samhørighed.

Migration fungerer ikke, hvis migranterne ikke er ordentligt integreret i værtssamfundet. I udtalelsen identificerer EØSU følgende risici og omkostninger, hvis migranter ikke integreres: manglende godkendelse af migranters kvalifikationer og en stigning i sort arbejde, ingen ligestilling og ikke tilstrækkelig adgang til tjenester, fysisk adskillelse, som i sidste ende kan resultere i ghettodannelse, øget kriminalitet, tiltagende racisme, fremmedhad og støtte til ekstreme ideologier (i både migrantsamfund og værtssamfund).

EØSU anfører, at "investeringer i integration af migranter er den bedste forsikring mod eventuelle fremtidige omkostninger, problemer og spændinger".

"Samfundsdebatten skal tilføres fornuft og fakta for at imødegå fake news og stereotype forestillinger om migration", tilføjer José Antonio Moreno Díaz, som er medordfører på udtalelsen. "Lad os vise de europæiske samfund, hvad indvandrerne bidrager med nu og forventes at bidrage med til vores samfund i den nærmeste fremtid. Dette er en fælles opgave, som alle civilsamfundssektorer må deltage i."

På baggrund af vedtagelsen af den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration i Marrakesh, Marokko, henstiller EØSU til medlemsstaterne, at de anerkender betydningen af migration, hvilket bliver stadig mere presserende. Ekstremistiske kræfter bør ikke kunne gøre migration til et problem: migration er en ressource, og det er op til medlemsstaterne at anvende den hensigtsmæssigt. (ddl)