Kvinder: den største disruptive kraft i erhvervslivet

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Europa taber 370 mia. EUR om året på grund af den kønsbetingede forskel i beskæftigelsesfrekvensen. Endvidere er det statistisk påvist, at virksomheder med bedre kønsfordeling i bestyrelserne leverer bedre resultater. Så hvorfor skal det tage yderligere 217 år at neutralisere den økonomiske kønskløft på globalt plan, således som anslået af World Economic Forum? Den 17. december mødtes højniveautalere fra erhvervslivet, den politiske verden og NGO'er med medlemmer af Arbejdsgivergruppen for at diskutere, hvordan man kan udnytte det enorme potentiale, som kvinderne kan bibringe europæisk økonomi.

To paneler så på, hvad der skal til for at give kvinder bedre muligheder i erhvervslivet og i politik i Europa, og kom til følgende konklusioner:

  • Der er brug for rollemodeller, der kan vise kvinder, hvordan de kan få succes på lederposter samt i traditionelle mandesektorer.
  • "Investering med kønsperspektiv" er en investeringstilgang, der sigter mod at skabe et økonomisk afkast og samtidig fremme kønsbalancen. Ved at støtte den form for investering kan man forbedre kvinders muligheder i erhvervslivet. Desuden bør kvindelige investorers rolle fremmes.
  • Der er brug for mere gennemsigtighed og flere data om kønsbalancen. "The Equileap Gender Equality Global Report" og "European Women on Boards – Ethics & Boards European Gender Diversity Index (GDI)" bidrager til at tackle dette problem.
  • I dag deltager kun få kvinder i fondsprojekter. Det kunne være en hjælp, hvis man skaber en investeringsfond for kvinder eller gør eksisterende fonde mere inkluderende i forhold til kvinder.
  • Der er et stort behov for networking og udveksling af bedste praksis. Imidlertid er det for de eksisterende EU-initiativer til tider vanskeligt at opnå dette på lokalt plan.

Violeta Jelic, der ledte konferencen, opsummerede mødet med at konstatere, at de mange og meget forskelligartede indlæg viser, at der stadig er meget at diskutere. Imidlertid var målsætningen klar – Europas økonomi vil blive stærkere, hvis vi udnytter kvindernes disruptive kraft. Som Rick Zednik, hovedtaler ved arrangementet, sagde: "Manglende fokus på kønsaspektet har i alt for lang tid forhindret os i at udnytte vores fulde potentiale – er man blind over for køn, er man også blind over for mulighederne". (lj)