Den internationale dag for migranter

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den internationale dag for migranter den 18. december er en god anledning til nye overvejelser med udgangspunkt i en forståelse af migration som en almindelig faktor i alle samfund.

Ifølge en nylig rapport fra ILO er der 164 mio. migrantarbejdere i verden, hvoraf ca. 87 % tilhører den mest produktive aldersgruppe. Dette tyder på, at visse oprindelseslande mister den mest produktive del af deres arbejdsstyrke.

Arbejdstagergruppen er enig i ILO's refleksion om, at international migration af arbejdstagere er en politisk prioritet. Det kræver en indsats på verdensplan at handle i såvel oprindelseslandenes som bestemmelseslandenes og især migrantarbejdernes interesse. Gruppen hilser derfor den nylige undertegnelse af FN's globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration velkommen.

Arbejdstagergruppen er bekymret over den voksende fjendtlighed over for migranter. Civilsamfundsaktørerne, som ofte har været de første til at supplere myndighedernes arbejde ved at yde støtte og lette integrationen af migranter, møder nu i stigende grad forhindringer i et voksende antal medlemsstater.

Arbejdstagergruppen er bekymret over de højreekstremistiske politiske kræfters fremgang. Deres diskurs er hadefuld over for migranter, ofte med brug af et demagogisk, racistisk og fremmedfjendsk sprog.

Arbejdstagergruppen opfordrer EU og de nationale politiske beslutningstagere til at beskæftige sig med borgernes reelle bekymringer ved at bekæmpe ulighed med politikker, der fører til kvalitetsjob, anstændig løn og mere social retfærdighed. Vi må være klar til at forebygge udbredelsen af hadefulde udtalelser i forbindelse med kommende nationale valg og valget til Europa-Parlamentet ved at imødegå sådanne synspunkter gennem dialoger, der bygger på vores grundlæggende værdier.

Under plenarforsamlingen i december vedtog EØSU en meget relevant udtalelse om Omkostningerne ved manglende indvandring, hvori det fremhæves, at der ikke ville være nogen økonomisk eller social vækst uden migration, hvilket ville have en negativ indvirkning på medlemsstaternes økonomier. (José Antonio Moreno Díaz er forfatter af denne artikel og medordfører for udtalelsen). (mg)