Euromiddelhavstopmøde: Investeringer i menneskelig kapital er en forudsætning for stabilitet og sikkerhed i regionen

Repræsentanter for civilsamfundsorganisationerne i landene i euromiddelhavsregionen mødtes i Torino den 17.-18. december til det årlige euromiddelhavstopmøde for økonomiske og sociale råd og lignende institutioner, hvor de drøftede almen uddannelse og erhvervsuddannelse i regionen.

Selv om landene står over for forskellige udfordringer, i og med at adgangen til almen uddannelse og erhvervsuddannelse varierer betydeligt i regionen, var der overordnet enighed om, at investeringer i menneskelig kapital er altafgørende ikke alene for en bæredygtig udvikling i de pågældende lande, men også for stabiliteten og sikkerheden i regionen.

Nyere data viser, at situationen på arbejdsmarkedet i euromiddelhavsregionen generelt er dårlig med begrænset jobskabelse, lav beskæftigelsesfrekvens, ekstrem lav deltagelse af de unge og kvinderne på arbejdsmarkedet (i gennemsnit 25 % for sidstnævnte gruppe) og en stigning i antallet af personer, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse (NEET'er), og som risikerer social udstødelse. Det er derfor særdeles vigtigt, at uddannelses- og erhvervsuddannelsessektoren udstyrer folk med de rette færdigheder.

Deltagerne drøftede de uddannelsesmæssige udfordringer i regionen og udarbejdede et kollektivt bidrag, som skal tjene som input i en dybtgående rapport, som vil blive fremsendt til regeringerne i de repræsenterede lande. Under debatten blev der fremsat forslag om at forbedre den almene uddannelse og erhvervsuddannelsen samt livslang læring i alle euromiddelhavslande som led i et projekt, der sigter mod at opbygge stærkere demokratier, sundere økonomier og mere lige samfund. (dgf)