EØSU slår til lyd for et klimafinansieringsforum for ikkestatslige aktører

EU spiller en afgørende rolle i forbindelse med koordinering og finansiering af den nationale og regionale indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. Unionen støtter en bundstyret klimaindsats på globalt plan, men der kan gøres langt mere i Europa. I en udtalelse med titlen Fremme af ikkestatslige aktørers adgang til klimafinansiering, udarbejdet af Cillian Lohan, kortlægger EØSU de forskellige problemer, som forskellige grupper står over for, når de skal skaffe finansiering til deres klimaprojekter, og udvalget foreslår mulige løsninger.

Det er umuligt at vinde kampen mod klimaforandringerne, hvis man giver penge til klimaforanstaltninger med den ene hånd og med den anden hånd støtter klimaskadelige aktiviteter med f.eks. subsidier til fossile energikilder. Det er vigtigt at screene alle offentlige såvel som private investeringer for klimaskadelige konsekvenser.

Som et første skridt foreslår EØSU et klimafinansieringsforum, som bringer alle nøgleaktører sammen med henblik på at identificere barrierer, udarbejde løsninger og finde de mest effektive mekanismer til en bedre fordeling af finansieringen til små bundstyrede projekter. "Vi er nødt til at sikre, at klimafinansiering ses som et middel til at gøre lavemissionsløsninger prismæssigt overkommelige og tilgængelige for almindelige borgere", forklarer Cillian Lohan.

"Det vigtigste er, at vi sørger for, at klimafinansieringen anvendes til at give borgerne valg og muligheder – sådan at almindelige mennesker kan høste fordelene ved et lavemissionssamfund og ikke tvinges til at betale prisen for omstillingen", understreger Cillian Lohan. EØSU gentager sit krav om, at mindst 40 % af EU's udgifter skal bidrage til opfyldelse af klimamålene, og at subsidierne til fossile brændstoffer udfases. (sma)