Gennemførelsen af EU's miljølovgivning skal prioriteres

Dårlig, fragmenteret og uens gennemførelse af EU's miljølovgivning i medlemsstaterne underminerer borgernes tillid til lovgivningens effektivitet. EU og medlemsstaterne er nødt til at prioritere en korrekt gennemførelse af lovgivningen.

I udtalelsen Gennemførelse af EU's miljølovgivning: luftkvalitet, vand og affald, der blev udarbejdet på anmodning af Europa-Parlamentet, fremsætter EØSU en række anbefalinger til, hvordan manglerne ude i medlemsstaterne og hullerne i lovgivningen, som kan føre til problemer med gennemførelsen, kan afhjælpes.

EØSU mener, at Kommissionen ud over at udarbejde lovforslag også bør fremme og støtte anvendelsen heraf samt tackle årsagerne til, at reglerne ikke bliver overholdt, såsom opportunisme eller manglende politisk vilje. "Bløde foranstaltninger kan ikke stå alene, når vi skal forbedre overholdelsen af miljølovgivningen," understregede ordføreren . "Der er også brug for stærkere håndhævelsesmekanismer."

EU skal desuden systematisk sikre, at importerede produkter også overholder lovgivningen på social- og miljøområdet. afsluttede Arnaud Schwartz.

Arnaud Schwartz præsenterer udtalelsen på et møde i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) i Europa-Parlamentet den 22. januar 2019. (sma)