"Fortiden er en god lærer, men ikke et bestemmelsessted for fremtiden"

Frans Timmermans, første næstformand for Kommissionen, talte om retsstatsprincippet og et bæredygtigt Europa på EØSU's plenarforsamling i december.

"Vi må kæmpe for en ny fremtid for Europa – eller som vi siger en "rEUnaissance". For at få borgernes opbakning er det vigtigt, at vi fokuserer på muligheder frem for risici," sagde EØSU's formand Luca Jahier under indledningen af debatten.

I sin tale bemærkede Frans Timmermans, at retsstatsprincippet udgør Den Europæiske Unions fundament, og han advarede mod tilbageslag. "Vi kan se autokratiske tendenser, hvor demokratiet vender sig mod retsstaten, og regeringer benytter flertal opnået i de seneste valg til at underminere retsvæsenets uafhængighed", sagde Frans Timmermans. Han fordømte den lov, der for nylig blev vedtaget i Ungarn uden høring af fagforeningerne, hvor arbejdstagerne kan blive anmodet om op til 400 timers overarbejde om året. Han var ligeledes stærkt bekymret over Polens forsøg på at forbyde sine jurister at søge vejledning fra EU-Domstolen i tvivlstilfælde.

Inddragelse af civilsamfundet i omstillingen til et bæredygtigt Europa

Med hensyn til bæredygtighed takkede Frans Timmermans udvalget for dets fremtrædende rolle i multistakeholderplatformen, der kan tjene som en model for den fremtidige inddragelse af civilsamfundet i platforme om f.eks. energiomstillingen, plast, beskatning, social beskyttelse, ulighed m.m., når der er behov for at styrke dialogen. "Vi er blevet enige og har opnået resultater, men der er stadig et arbejde, der skal gøres", konkluderede Frans Timmermans.

Beskatning og den sociale søjle - de vigtigste instrumenter for social bæredygtighed

Den næste Kommission skal opstille et præcist program, som sikrer, at store virksomheder betaler skat, der hvor de optjener deres overskud, og den skal tilskynde medlemsstaterne til at arbejde på den sociale søjle.

"Vi skal inkludere social bæredygtighed", fremhævede Frans Timmermans. "Den voksende ulighed resulterer desværre i, at alt for mange ser bagud. Fortiden er ganske vist en god lærer, men den må ikke være bestemmelsesstedet for fremtiden," sagde han og afsluttede med et citat af Jean Jaurès: "Det er ved at strømme mod havet, at en flod forbliver tro mod sin kilde." (sma)