Repræsentanter for civilsamfundet opfordrer Montenegro til at optrappe indsatsen inden for migration og mediefrihed

Event banner

Repræsentanter for civilsamfundsorganisationer drøftede i Bruxelles den aktuelle situation for Montenegros tiltrædelsesforhandlinger med EU på det 12. møde i det blandede rådgivende udvalg EU/Montenegro (JCC). En fælles sluterklæring hilste den hurtige vækst i Montenegros økonomi i 2018 samt et fald i ledigheden velkommen.

Det blandede rådgivende udvalg udtrykte imidlertid også bekymring for mediefriheden i Montenegro og den politiske indblanding i det nationale offentlige radio- og tv-selskabs arbejde, og udvalget gjorde opmærksom på det manglende fremskridt i håndteringen af vold mod journalister.

For så vidt angår etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser anerkendte det blandede rådgivende udvalg Montenegros betydelige fremskridt med at tilpasse den nationale lovgivning til EU-lovgivningen, men opfordrede de montenegrinske myndigheder til at være opmærksom på de igangværende drøftelser i EU om tjenesteydelsespakken. Det blandede rådgivende udvalg bød ligeledes oprettelsen af rådet for samarbejde mellem offentlige institutioner og NGO'er velkommen og understregede betydningen af civilsamfundsorganisationernes deltagelse i alle dele af den politiske beslutningstagning og i EU-tiltrædelsesforhandlingerne.

Det blandede rådgivende udvalg anerkendte Montenegros vellykkede indsats med at tilpasse den nationale lovgivning til EU-retten, både når det gælder lovlig og irregulær migration og asyl, men det fastslås også i den fælles erklæring, at Montenegro bør "styrke sin migrationsstyringskapacitet" yderligere. Det blandede rådgivende udvalg roste desuden Montenegros støtte til FN's globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration, der for nylig blev undertegnet i Marrakesh. (dgf)