Bedre formidling af "Europa" ved hjælp af solid dokumentation

af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Gruppen Diversitet Europa under EØSU mødtes for nylig med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Eurostat for at få et indblik i de underbyggede fakta og oplysninger, der er nødvendige for at forklare EU-medlemsskabets fordele for nationale og regionale organisationer og de europæiske borgere. Ved at sikre at både borgere og vores demokratiske institutioner har adgang til pålidelige oplysninger af høj kvalitet, er det muligt at udforme politikker på et informeret grundlag, foregribe fremtidige samfundsmæssige udfordringer og skabe innovation.

Mødet blev afholdt hos EIB, og der blev hovedsageligt fokuseret på:

  • EIB's investeringsplan for Europa og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)
  • de vigtigste principper og målsætninger i InvestEU-programmet (2021-2027)
  • EIB's aktiviteter uden for EU, herunder i Afrika
  • drøftelser med repræsentanter for Eurostat, navnlig om deres arbejde med big data og indikatorer for livskvalitet ("BNP og mere")

Blandt hovedtalerne var bl.a. formand for EIB Werner Hoyer, administrende direktør for bankens EFSI-team Wilhelm Molterer, Eva Rømer fra holdet bag den flerårige finansielle ramme, EIB-ekspert Yohann Chaigneau og Eurostats direktør Barredo Capelot.

Potentialet i et fremtidigt konstruktivt samarbejde mellem såvel EIB og Eurostat som Gruppen Diversitet Europa blev fremhævet under drøftelserne. (cl)