EØSU og Europa-Parlamentet går sammen om at styrke deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet

EØSU's og Europa-Parlamentets formænd Luca Jahier og Antonio Tajani har underskrevet en fælles erklæring, hvori de to institutioner forpligter sig til at gennemføre en række fælles aktiviteter for at øge kendskabet til og styrke deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Ved undertegnelsesceremonien sagde Luca Jahier: "Jeg glæder mig i høj grad over samarbejdet med formand Antonio Tajani om at bekræfte det moralske grundlag for vores demokratiske model. Dennegangstemmerjeg er sloganet, men for EØSU er sloganet i lige så høj grad Denne gang handler jeg".

Overordnet kommunikation: der vil blive gennemført tre store oplysningskampagner. EØSU's medlemmer vil spille en aktiv rolle i valgkampen med et særligt fokus på sociale medier.

Arrangementer og konferencer: i forbindelse med alle EØSU's vigtigste aktiviteter vil opmærksomheden blive henledt på det kommende valg. Dette gælder navnlig for EØSU's borgerkonvent, der afholdes i Bruxelles i begyndelsen af 2019.

De unge: "Dit Europa, din mening!" (YEYS) 2019, der markerer arrangementets 10 års jubilæum, vil fokusere på de unges deltagelse i valget til Europa-Parlamentet, og formændene Luca Jahier og Antonio Tajani åbner arrangementet i marts.

Pressen: EØSU og Europa-Parlamentet vil samarbejde om nationale og lokale distributionskanaler og arbejde for at sikre pressedækning og formidling af udvalgte lokale tiltag i medlemsstaterne. (dgf)