Industri 5.0 vil skabe et nyt paradigme for samarbejdet mellem mennesker og maskiner

Selv om Industri 4.0 stadig er et relativt nyt koncept, taler mange eksperter allerede om en femte industriel revolution, som vil skabe et nyt paradigme for samarbejdet og samspillet mellem mennesker og maskiner. Dette er en af de vigtigste konklusioner fra konferencen om Industri 5.0, som blev afholdt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer den 22. november.

Ifølge Francisco Jaime Quesado, specialist i innovation og konkurrence, vil nøgleordet være "coopetition" (cooperation + competition) – en blanding af konkurrence og samarbejde mellem mennesker og robotter, som vil være kendetegnende for denne nye tidsalder. Martin Ciupa, chef med ansvar for kunstig intelligens i Mindmaze, erklærede ligeledes, at mennesket vil skulle finde en ny rolle: "Det vil være en udfordring, men det behøver ikke være negativt: robotter til robotjob og mennesker til menneskejob".

Andre talere nævnte også de sociale og etiske risici ved denne nye industrielle revolution, men der var generelt enighed om, at Industri 5.0 giver gode muligheder, så længe de etiske spørgsmål tages i betragtning. Ian Cronin, projektleder ved Det Verdensøkonomiske Forum, fremhævede regeringernes rolle i evalueringen af de sociale virkninger og erklærede, at "Europa bidrager til at give Industri 5.0 et menneskeligt islæt".

Lucie Studničná, formand for CCMI, afsluttede konferencen med en opfordring om en ny social kontrakt for at imødegå risikoen for øgede uligheder: "Der vil være vindere og tabere, men vi må sikre, at alle er med til at reducere de negative virkninger". (dgf)