Civilsamfundet bør gå forresten i indsatsen for at forsvare de europæiske værdier, som i øjeblikket er truet

Tolv talere, herunder journalister og akademikere fra 12 EU-lande, deltog i EØSU's 12. medieseminar for civilsamfundet om Konsolidering af EU's værdier, der blev afholdt i Athen den 22.-23. november.

EØSU's formand, Luca Jahier, mindede deltagerne om de europæiske værdiers betydning for almindelige mennesker – arbejdsgivere og arbejdstagere, unge og gamle, arbejdsløse og borgere med særlige behov, migranter og andre minoriteter. "Det står klart for mig, at Europas værdier skal modstå snæversyn og alle undergravende faktorer, da det er i kraft af vores værdier, at vi har gjort Europa til et bedre sted". Under sit formandskab har Luca Jahier valgt sloganet "rEUnaissance", fordi "vi er nødt til at tro på Europa, der findes ingen bedre løsninger end at arbejde sammen om at skabe et bæredygtigt og velstående Europa," konkluderede han.

EØSU's næstformand for kommunikation, Isabel Caño, der var vært ved arrangementet, henviste til Europas værdier som de fremgår af traktaterne og fastslog: "Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd. Vi må imidlertid spørge os selv, om vi har taget disse forpligtelser alvorligt nok. Gør vi nok for den sociale og europæiske samhørighed? Gør vi nok for at fremme ligestilling, sikre, at vores unge har ægte fremtidsperspektiver og lette borgernes dagligdag? Er solidariteten mellem medlemsstaterne stor nok? Da de fleste af disse spørgsmål ikke kan besvares med et klart ja, er vi også nødt til at spørge os selv, om vi altid er bevidste om og tænker på disse værdier i forbindelse med vores politiske forhandlinger og beslutninger.

George Katrougkalos, Grækenlands udenrigsminister med ansvar for europæiske anliggender, henviste til migranter, der er blevet de moderne syndebukke for demagoger, der ønsker at aflede opmærksomheden fra de virkelige problemer, som det europæiske samfund står over for i dag, nemlig sparepolitikker og øget ulighed, hvor de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. "Den højeste skattesats i 1960'erne for indkomster på 1 mio. EUR var på 60 %, mens den nu er 30 %. Dette gør det svært for velfærdsstaten at opretholde sine sociale strukturer," sagde George Katrougkalos.

En rapport med de vigtigste konklusioner vil blive offentliggjort i løbet af de kommende uger og være tilgængelig på EØSU's websted. (sma)