Gruppen af civilsamfundsorganisationer

Gruppen af civilsamfundsorganisationer (Gruppe III) gør sammen med Arbejdsgivergruppen og Arbejdstagergruppen EØSU til en dynamisk kraft og et fuldt ud repræsentativt talerør for de forskellige økonomiske, sociale, erhvervsmæssige og civile organisationer, der udgør civilsamfundet i medlemsstaterne.

I overensstemmelse med de ændringer, der blev indført i den nye Lissabontraktat, er Gruppe III sammensat af "organisationer for andre aktører, der er repræsentative for civilsamfundet, navnlig på det socioøkonomiske, borgerretlige, faglige og kulturelle område".

Den brede vifte af repræsenterede sektorer er et særligt træk, der skaber Gruppe III's identitet. Medlemmerne kommer fra organisationer, der repræsenterer og beskæftiger sig med:

 • Den akademiske verden (naturvidenskabelige forskere, økonomer, sociologer etc.)
 • Medborgerskab og medindflydelse
 • Udvikling af civilsamfundet
 • Forbrugere
 • Miljø, kultur- og naturarv og bæredygtig udvikling
 • Landbrug, fiskeri og kystsamfund, skovbrug
 • Beskyttelse af menneskerettigheder (spørgsmål vedrørende børn, ældre, familier, ligestilling mellem kønnene, marginaliserede og underprivilegerede grupper, migranter og flygtninge, mindretal, personer med handicap, kvinder og unge)
 • Liberale erhverv (advokater, læger, ingeniører osv.)
 • Mikrovirksomheder og SMV'er samt håndværk
 • Socialøkonomien (velgørende organisationer, kooperativer, fonde, gensidige selskaber og sociale virksomheder)

Det overordnede mål for Gruppe III er reelt at styrke deltagelsesdemokratiet i hele Den Europæiske Union og sikre, at EØSU's udtalelser om EU's lovgivningsforslag afspejler alle europæeres interesser. Gruppe III-aktiviteterne bygger derfor på tre søjler:

 • Demokratisk mangfoldighed
 • Konsensusskabelse
 • Europæisk medborgerskab – handling på lokalt plan

Under formandskabet for 2020-2025 vil gruppen fokusere på "fattigdom og civilsamfundsorganisationernes rolle i bekæmpelsen deraf"

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)