Kategorien "Forbrugere og Miljø"

This page is also available in

Kategorien "Forbrugere og Miljø" består i øjeblikket af medlemmer, som alle kommer fra Gruppen Diversitet Europa (Gruppe III), og som overvejende repræsenterer forbruger- og miljøorganisationer eller er eksperter på disse områder. De fleste af dem er også medlemmer af sektionerne INT, TEN, SOC og ECO.

Kategoriens hovedmålsætning er at drøfte Kommissionens forslag og sikre, at EØSU i hele sit arbejde tager hensyn til forbrugerrettigheder og miljøbeskyttelse. Kategorien er et forum, hvor deltagerne kan drøfte de politikker, der gennemføres i deres egne lande.

Gruppen Diversitet Europa varetager sekretariatsfunktionen for kategorien.