Luis Planas, EØSU's generalsekretær, er blevet udnævnt til minister i Pedro Sanchez' spanske regering.

Den 6. juni blev Luis Planas af ministerpræsident Pedro Sanchez bedt om at træde ind i den spanske regering på posten som minister for landbrug, fiskeri og fødevarer. Med 35 års erfaring inden for EU-anliggender er han en af de fremtrædende personer i institutionernes historie som diplomat, topembedsmand i Kommissionen, medlem af Europa-Parlamentet og forkæmper for et stærkt, forenet og solidarisk EU. For denne fortaler for det europæiske integrationsprojekt er "der ikke noget alternativ til EU".

Luis Planas havde siden den 20. januar 2014 været generalsekretær for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Han har hele tiden understreget betydningen af EØSU, som han opfatter som "Europas 'menneskelige ansigt' og et enestående forum, der slår bro mellem civilsamfundet og EU-institutionerne".

Luca Jahier, EØSU's formand, har sagt om ham: "Som overbevist europæer vil Luis Planas videreføre arbejdet med at skabe et Europa, der er lydhørt over for sine borgeres ønsker. Det er en ære at have arbejdet sammen med ham, og jeg er overbevist om, at hans viden om Europa kommer Spanien til gavn i EU".

Isabel Caño, EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, er overbevist om, at Luis Planas efter at have virket som EØSU's generalsekretær vil tilføre det europæiske integrationsprojekt en merværdi, da han har god forståelse for betydningen af det organiserede civilsamfund og dialogkulturen i dagens Europa.

Luis Planas kommer fra Valencia i Spanien. Denne overbeviste europæer tog aktiv del i Spaniens tiltrædelse af Den Europæiske Union som del af forhandlingsteamet. Som deputeret i den spanske kongres var han talsmand for europæiske anliggender og ordfører for ratificeringen af traktaten om Spaniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. Fra 1986 til 1993 var Luis Planas med sit fortsatte europæiske engagement valgt som medlem af Europa-Parlamentet, hvor han var medlem af Udenrigsudvalget og Udvalget om Institutionelle Anliggender.

Derpå blev han kabinetschef for Kommissionens næstformand, Manuel Marin, og siden for kommissær Pedro Solbes. I 2004 blev Luis Planas udnævnt til Spaniens ambassadør i Marokko og i 2010 til Spaniens ambassadør og faste repræsentant ved Den Europæiske Union.

I 2012 blev han udnævnt til regional minister for landbrug, fiskeri og fødevarer i Andalusien. I 2014 blev Luis Planas generalsekretær for EØSU. Han er i øvrigt humanist og en stor kender af litteratur, poesi og musik. (eh)