Handel, investeringer, social sikring og solidaritet i fokus for den 16. rundbordsdialog mellem EU og Kina

"Civilsamfundets bidrag beriger det mangesidede partnerskab mellem EU og Kina og fører til bedre internationale forbindelser," lød konklusionen fra EØSU's formand Luca Jahier og næstformanden for det kinesiske økonomiske og sociale råd Yang Chongui på det 16. rundbordsmøde mellem deres respektive institutioner. Efter det 16. rundbordsmøde, der fandt sted den 28. og 29. maj i Varna (Bulgarien), fremlagde de to parter en fælles erklæring, der opsummerer de overordnede konklusioner og anbefalinger fra mødet.

"Rundbordsdialogen EU-Kina er uden tvivl blevet en af de vigtigste bilaterale begivenheder mellem EU og Kina og er udtryk for et samlet set positivt og stabilt forhold," udtalte EØSU’s formand Luca Jahier og tilføjede, at EU og Kina som store økonomiske, politiske og strategiske partnere skal fortsætte med at arbejde sammen om stadig flere spørgsmål.

På det 16. rundbordsmøde blev der fokuseret på spørgsmål om social sikring og mekanismer for social solidaritet samt på handels- og investeringsforbindelserne mellem EU og Kina.

Sideløbende med rundbordsdialogen blev der afholdt et trepartsmøde om turismeåret EU-Kina 2018 med det bulgarske ministerium for turisme og Bulgariens økonomiske og sociale råd. Formålet med turismeåret er at promovere mindre kendte rejsemål, skabe muligheder for øget økonomisk samarbejde og forbedre visumlempelsesaftalen og flyforbindelserne mellem EU og Kina. (ia)