EU's momssystem må og skal holde trit med markedsudviklingen

EØSU bifalder Kommissionens forslag om en momshandlingsplan, som skal komme den endelige forbruger til gode, men efterlyser visse ændringer. EØSU opfordrer medlemsstaterne til at gøre deres bedste for at gennemføre de foreslåede reformer og gå over til det endelige momssystem inden for en overskuelig fremtid.

Efter EØSU's mening bør EU's nuværende momssystem bringes i overensstemmelse med den seneste markedsudvikling samt de nyeste forretningsmodeller og teknologier for at sikre, at det indre marked fungerer ordentligt, for at forenkle momsreglerne og for at forebygge momssvindel.

For at indsnævre momsgabet bør medlemsstaterne oprette relevante fora til udveksling af bedste praksis om indkassering af indtægter og undersøge forskellige måder, hvorpå den digitale teknologi kan udnyttes bedre til at bekæmpe momssvindel og lette skattemyndighedernes og virksomhedernes administrative byrde og adgang til oplysninger. Der bør lægges særlig vægt på at udvikle et system til effektiv skatteopkrævning i forbindelse med handel på tværs af grænserne.

EØSU opfordrer alle institutioner, der er involveret i reformprocessen, til at undersøge muligheden for at indføre et fælles momssystem for varer og tjenesteydelser. EØSU støtter Kommissionens forslag om nedsatte momssatser og anbefaler, at disse også anvendes på visse kategorier af varer og tjenesteydelser, især af almen interesse. En "negativliste" over varer og tjenesteydelser, som normalsatsen for moms skulle gælde for, bør ikke unødigt begrænse medlemsstaternes frihed til at fastsætte nedsatte satser for visse varer af almen interesse.

Sidst men ikke mindst mener EØSU, at lofterne for den nye momsordning for små virksomheder bør fastsættes, så alle SMV med sikkerhed omfattes. Bestemmelserne bør også gælde socialøkonomiske virksomheder.

Se vores første og anden udtalelse for yderligere oplysninger.  (jk)