Det vestlige Balkans fremtid bør være en europæisk fremtid

Over 100 civilsamfundsrepræsentanter har vedtaget deres bidrag til topmødet for statsledere fra EU og de vestlige Balkanlande i Sofia den 15. maj

Deltagerne på konferencen på højt niveau var ikke i tvivl om, at en udvidelse af EU og navnlig udbredelsen af EU's demokratiske værdier og juridiske standarder til den vestlige Balkanregion er i både de vestlige Balkanlandes og i EU's interesse. Fremme af EU's værdier i regionen er garanti for sikkerhed og stabilitet og udbygger den sociale og økonomiske udvikling, demokratiet og retsstaten i disse lande, hvilket igen betyder stabilitet og sikkerhed for EU.

"Regionens fremtid er en europæisk fremtid", understregede EØSU's formand, Luca Jahier, i sin tale på konferencen. "Jeg er ikke i tvivl om, at en støt, transformerende og vedvarende udvikling hen imod fuldt medlemskab er den eneste vej frem for såvel EU som de vestlige Balkanlande."

 "Jeg er fuldt og fast overbevist om, at det er i alles interesse - ikke blot for landene og befolkningerne på det vestlige Balkan, men også for alle os i EU, at regionen integreres i vores fælles Union så hurtigt som muligt", sagde Dilyana Slavova, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser ved konferencens åbning.

Bulgariens vicepremierminister for reform af retsvæsenet og udenrigsminister, Ekaterina Zaharieva, understregede desuden behovet for at involvere civilsamfundet: "Arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle i den socioøkonomiske udvikling og for samhørigheden på det vestlige Balkan". Det er hendes håb, at to af landene på det vestlige Balkan bliver medlemmer af EU senest i 2025.

 Repræsentanterne for civilsamfundsorganisationerne fokuserede især på sårbare gruppers rettigheder og deres muligheder for indflydelse i regionen. (sg)